Hopp til hovedinnhold

Markedsinformasjon om Polen

Warszawa by© Unsplash
Der er mange og varierte markedsmuligheter i Polen, spesielt innenfor energi og miljø. Som det største eksportmarkedet for norsk sjømat og laks, bearbeides en del av den norske sjømaten i dette landet før den eksporteres videre.

Polen som marked

Norske bedrifter har også etablert seg i det polske markedet innen produksjon av bildeler, maritim industri, ingeniørtjenester, IKT og media. Den polske regjeringens planer om å investere i infrastruktur inkluderer digitalisering av samfunnet med blant annet e-helse og utvikling av smarte byer.

Polen er det største markedet av de «nye» EU landene med langvarig sterk positiv vekst og økende kjøpekraft, samt en høyt utdannet og konkurransedyktig arbeidsstokk. Det er rundt 300 små og mellomstore norske bedrifter i Polen, og landet er nå på topp ti av Norges viktigste handelspartnere.

EØS-midlene gir i utgangspunktet alle norske bedrifter muligheten til å få prosjektfinansiering gjennom samarbeid med en bedrift i Polen. Mest relevant er programmet «Grønn innovasjon og næringsutvikling», som støtter felles utvikling av nye teknologier og løsninger, testing og pilotering av nye teknologier og løsninger og kompetanseoverføring fra Norge til bedriften i Polen. Les mer om prosjektmuligheter med EØS-midlene.

Fornybar energi i Polen

Fra å være et land med høy grad av luftforurensing og stort utslipp av CO2, beveger nå Polen seg raskt i retning av å bli et land med større innslag av fornybar energi. Mesteparten av Polens elektrisitet og primærenergi er basert på kull. Dette gir store CO2-utslipp og ikke minst utfordringer i forhold til EUs strategi for å øke andelen fornybar energi. Dette betyr gode muligheter for bedrifter til å komme med løsninger innenfor blant annet energibesparende teknologier, bruk av hydrogen, og energilagring.

Polen mangler ikke vann, men har utfordringer med vannkvaliteten og håndtering av avløpsvann. Det er igangsatt et omfattende arbeid med å modernisere avløpssystemer, og utvikling av systemer for å redusere vannforbruk samt bygging av vannreservoarer. Dette gir muligheter for selskaper med kompetanse innenfor rensing, måling og effektivitet.

Les mer om fornybar energi i Polen.

Ta kontakt med ambassaden for mer informasjon om Polen.

Publisert :
Sist oppdatert :