Hopp til hovedinnhold

Mobilitetssektoren i Danmark

Mann som går av et togFoto: Fredrik Ahlsen Maverix
Norske selskaper med innovative løsninger innen Smart Mobility-sektoren kan bidra til å gjøre danske byer smartere, mer klimavennlige og levedyktige.

Norsk kompetanse på mobilitetsløsninger, kombinert med Danmarks behov for smartere og mer klimavennlige samfunn i tiden som kommer, skaper store markedsmuligheter innen områdene:

• Urban infrastruktur
• Autonomi
• Last Mile
• Batteriteknologi
• Mobility as a Service (MaaS)
• Zero Emission Construction Sites (ZEM)

Økende trengsel i byene

Ifølge det danske transportdepartementet er det anslått at den nasjonale passasjerveksten vil vokse med 16% frem mot 2030. Dette vil skape et betydelig press på veikapasiteten. I den samme perioden vil trengselen øke med to tredjedeler, hovedsakelig grunnet befolkningsvekst og økende urbanisering. I København er det estimert at 33,4 millioner timer vil være bortkastet i kø i 2035 (Region Hovedstaden, 2018).

Klima i forsetet

Stort fokus på klima og sunnhet er en viktig driver for utviklingen av transportsektoren i Danmark. Danske myndigheter har satt som mål å gjøre landet karbonnøytralt innen 2050. Med denne grønne omstillingen følger en rekke tiltak som for eksempel ingen nye utslippsbiler solgt etter 2035, 80 millioner DKK øremerket for hurtigladning av elektriske kjøretøy, og fjerning av registreringsavgiften for nullutslippsbiler i 2019/2020.

For at norske selskaper skal lykkes i dette markedet er det derfor viktig at mobilitetsløsningene både innfrir de reisendes behov og underbygger offentlig sektors klima og sunnhets-agenda.

Digital strategi

I Danmarks digitale strategi frem mot 2025 fokuseres det på tiltak som gjør det enklere å teste ut nye forretningsmodeller, der mobilitet er et av de prioriterte områdene. Slike tiltak inkluderer økt tilgjengeliggjøring av offentlig data og mer fleksible reguleringsordninger.

For eksempel har myndighetene nylig tilrettelagt for testing av selvkjørende biler, samt en testlab for smart city løsninger i København, kalt Street Lab. I den digitale strategien skal det allokeres 125 millioner danske kroner årlig til slike initiativer frem til 2025 (Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, 2018).

Et attraktivt marked

Den voksende trengselen i byene, kombinert med omfattende fokus på klimavennlige løsninger i Danmark skaper et sterkt behov for innovative mobilitetsløsninger.

Den økende etterspørselen etter slike løsninger skaper store muligheter for norske bedrifter med kompetanse på området. Tiltak gjennom Danmarks digitale strategi vil i tillegg forenkle testing og etablering i det danske markedet.

Publisert :
Sist oppdatert :