Hopp til hovedinnhold

Mør lokalmatprodusent vinner BU-prisen i Troms og Finnmark

Vinner av BU-prisen i Finnmark, Lille Elva Gård Sindre Storegraven og representanter fra Innovasjon Norge© Innovasjon Norge
Vinneren sammen med Innovasjon Norges regiondirektør Øyvind E. Haga og saksbehandlerne Robert Karlsen og Rune Olsen fra Innovasjon Norge.
Bærekraftig matproduksjon basert på lokale råvarer av høy kvalitet ble en vinnerformel for Mør lokalmatprodusent fra Lilleelva gård i Vadsø.

Regionsvinneren av BU-prisen i Troms og Finnmark viser hva som går an å få til om man har ungt pågangsmot og ikke gir seg. Med utgangspunkt i et mindre sauebruk har de på kort tid etablert et eget varemerke og oppført produksjonslokaler for videreforedling av kjøtt fra egne og andres dyr. Målet er lokalprodusert mat med høy kvalitet og bærekraftig produksjon.

Vinner av BU-prisen i Finnmark, Lille Elva Gård Sindre Storegraven© Innovasjon Norge
Vinner av BU-prisen i Finnmark, Lille Elva Gård Sindre Storegraven

Sindre og Kristina Storegraven kjøpte gården i 2018, uten noe erfaring fra landbruk fra før. De har brukt mye arbeid og egne midler på å få gården i orden, øke produksjon og utvikle bedriften. Paret har gjennom sin innovative tilnærming klart å utnytte gårdens og landbrukets ressurser på en spennende og lønnsom måte.

- Det er flott å få anerkjennelse av alt arbeidet vi har lagt ned. Å fortelle alt om hva og hvor mye som arbeid som legges i dette, tror jeg blir vanskelig for de fleste å ta inn over seg. Det er lagt inn så mye innsats som overhode er mulig, sier Sindre.

Mør lokalmatprodusent

Under det egne varemerket Mør lokalmatprodusent lages det produkter av lam, storfe og rein. Produktene selges lokalt, til restauranter og lokale markeder. Sindre samarbeider med andre lokale foretak, og mange er nok kjent med Vadsøburger med det karakteristiske burgerbrødet med Mør-logo bakt av Hildonens bakeri.

For å sikre tilgangen på kortreiste råvarer har gården nylig investert i et nytt bygg for ammeku. I dette prosjektet samarbeider Mør med en annen lokal bedrift i Vadsø har fått kontrakt med Vegvesenet for å makulere alle papirer. Papiret, som i utgangspunktet skulle kjøres ut av landet som avfall for brenning, blir i stedet brukes som strø til dyrene på gården. Dette kjennetegner tankegangen i bedriften: å tenke nytt og fange de mulighetene som dukker opp. I tillegg får Mør reststoff fra det lokale ølbryggeriet og bruker det som fôr til dyrene sine. Lilleelva Gård utnytter egne og lokale produkter, tenker bærekraft og gjennomføring.

- Innsatsen er imponerende

- Lilleelva gård har tatt utgangspunkt i gårdens kjernevirksomhet og sett på hvordan bedriften kan få et verdiløft med de rette investeringene. De har etablert et eget varemerke og med aktiv profilering så bygger de omdømme for både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæring. Bedriften har et uttalt fokus på sirkulær økonomi der restprodukter fra andre går inn i produksjonen og holder kostnader nede. Innsatsen er imponerende og de er en stor inspirasjon for det fremtidige landbruket i regionen, sier regiondirektør Øyvind Enstad Haga, Innovasjon Norge Arktis.

Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. BU-prisen er en bedrifts- og næringsutviklingspris for de som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. De regionale kandidatene går så videre og kan vinne den nasjonale BU-prisen på 250.000 kroner.

Publisert :
Sist oppdatert :