Hopp til hovedinnhold

Nordisk næringsliv i Kenya ser lyst på fremtiden

Nairobi byFoto: Joecalih/Unsplash
Den nylig gjennomførte undersøkelsen «Business Climate Survey» viser at Kenya er en regional hub for de fleste nordiske selskaper med virksomhet i Øst-Afrika. Fra Kenya koordineres eller dekkes forretningsvirksomheten i Øst-Afrika, og også forretningsvirksomhet sør for Sahara. Dette gjør Kenya til et spesielt interessant område for nordisk næringsliv.

I samarbeid med de nordiske Trade Promotion-organisasjonene (TPO) i Kenya, har Innovasjon Norge i Øst-Afrika gjennomført en spørreundersøkelse som gir god innsikt i hvilke næringssegmenter vi finner flertallet av de nordiske selskapene, hvilke utfordringer og muligheter de ser i markedet, deres fremtidsutsikter og investeringsplaner, samt hvordan risiko knyttet til korrupsjon og bærekraft påvirker deres forretningsvirksomhet.


Rapporten er basert på en undersøkelse sendt ut til 120 nordiske selskaper, med en svarprosent på 70%. Antallet selskaper per nordisk land er nokså like, og svarene viser at det er mange fellesnevnere blant de nordiske selskapene.

Nordiske fellestrekk

De nordiske selskapene i Kenya ser helt klart Kenya som et springbrett til Øst-Afrika, og har ambisjoner om å vokse i regionen. 71% av selskapene har etablert seg i Kenya i løpet av de siste 10 årene, noe som gir et bilde på økt interesse for Øst-Afrika som et spennende vekstmarked – ikke kun for store bedrifter, men også for SMB-er (små og mellomstore bedrifter).


Nordiske selskaper er spesielt sterke innenfor sektorene IT, telekommunikasjon og digitale tjenester og energi og elektrisitet. Dette korresponderer med områder som er under sterk utvikling i Kenya. Av 54 millioner innbyggere i Kenya, er det 22 millioner internettbrukere og 59 millioner mobilkunder. Dette er svært høye tall sammenlignet med resten av Øst-Afrika.

Positive fremtidsutsikter

Året 2020 har vært et krevende år for næringslivet, preget av restriksjoner og hindringer som følge av Covid-19. Derfor er det gledelig å se at 45% av bedriftene likevel forventer positive finansielle resultater i 2021, og økning i både omsetning og investeringer i årene fremover. Utenlandske investeringer (FDI) i Kenya har økt med over 100% siden 2015. Selv med negativ BNP i 2020, forventes det en sterk og vedvarende økning i BNP i 2021 og i årene fremover, sammenlignet med årene før Covid-19.


En av respondentene har kommentert: «År etter år fortsetter Kenya å forbedre sine regulatoriske rammeverk og sin attraktivitet som et land å investere i». Det er likevel delte meninger om nivå på risikofaktorer som hemmer forretningsutvikling, hvor nesten 40% mener at forretningsklimaet er hverken bra eller dårlig.

Nordisk merkevare er viktig

Bedriftene ble spurt om hvorvidt en nordisk merkevare bidrar positiv. 67% mener at den nordiske merkevaren er viktig, mens kun 11% svarer at merkevare ikke har en betydning for deres forretningsvirksomhet. For Innovasjon Norge og de andre nordiske TPO-ene i Øst Afrika er dette et tydelig signal om at økt samarbeid og synlighet kan gi potensiell merverdi for alle våre selskaper.


Klikk her for å lese hele undersøkelsen: Business Climate Survey Kenya 2021

Publisert :
Sist oppdatert :