Hopp til hovedinnhold

Norsk tunnelteknologi kan bli eksportsuksess

Interiør fra tunnelFoto: Arild Søvik
Norske metoder fungerer godt i krevende fjell- og fjordlandskap. Bildet er fra Amlatunnelen i Sogndal kommune.   
Norske eksperter har bygget de største, lengste, dypeste og mest komplekse tunnelene i verden. Nå er vi godt rigget til å eksportere produkter og tjenester til det internasjonale tunnelmarkedet.

Vi har bygget tunneler i vann, under vann og gjennom fjell. Vi har bygget tunneler til mennesker, biler, tog og energisystemer. Vi har blitt eksperter på sensorteknologi, viftesystemer, sikring og digitale verktøy fra tidlig planlegging til ferdig prosjekt.

Norske fortrinn

Den nylig utgitte nasjonale transportplanen 2022-2033, omtaler mange nye tunnelprosjekter i Norge, som er både større, lengre, dypere og mer komplekse enn noensinne. Utbygging av vei og annen infrastruktur under krevende forhold har utviklet de norske leverandørene til å bli verdensledende innen tunnelbygging og høyst relevante for det internasjonale markedet.

Den norske metoden

Den norske tunnelmetoden har vist seg å være svært kostnadseffektiv. Metoden innebærer at vi benytter fjellet som bærende konstruksjon. Vi har ulike prosedyrer for å sikre at fjellet har en bærende evne gjennom blant annet injeksjoner av masse i svakhetssoner som forsterker fjellet.

Norske leverandører kan dokumentere god kvalitet og et riktig søkelys på blant annet kost-nytte og helse, miljø og sikkerhet. Kostnadseffektive metoder håndterer utfordringer i et krevende fjell- og fjordlandskap. I tillegg er vi i Norge gode på å tilpasse tunnelinvesteringene til trafikkmengde og transportbehov. Mange nasjoner søker også å tilpasse konstruksjonene og løsningene til de faktiske behovene på stedet i sine prosjekter.

Norske vei- og banemyndigheter har i årtier hatt mange store tunnelprosjekter som har utviklet norske leverandører innen tunnelbygging. I byene ser vi at svært komplekse, høyt trafikkerte tunneler løser transportutfordringer – for eksempel til Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø. Mellom byer og i krysning av store fjell og lange fjorder ser vi en vei- og baneinfrastruktur som er tilpasset trafikkmengde og transportbehov.

Banebrytende prosjekter som Rogfast, som krysser Boknafjorden nord for Stavanger med en 27 kilometer lang undersjøisk tunnel, og den planlagte skipstunnelen på Stadt, vil slå alle tidligere rekorder. Men det er også mer enn 200 andre tunnelprosjekter under planlegging og bygging til enhver tid. En rekordstor satsing på å bygge vei og bane sørger for at kompetansen utvikles videre i årene som kommer, og bidrar til at Norge kan fortsette å være en ledende nasjon innen tunnelbygging også i fremtiden.

Digitalisering

Et av våre fortrinn er vår evne til å dra nytte av innovative metoder for forbedring. Norge er blitt verdensledende på digitalisering i tunnelprosjekter, og våre leverandører er konkurransedyktige gjennom bruk av digitale verktøy. Norske leverandører benytter blant annet maskiner og maskinstyringsteknologier som sørger for en heldigital gjennomføring av komplekse arbeidsoperasjoner innen boring, sprengning og sikring av fjell. Ved å tilby norsk kompetanse og erfaring med kostnadseffektive metoder i tunnel- og undergrunnskonstruksjoner, kan norske leverandører være konkurransedyktige i møte med det internasjonale markedet.

Eksporterer til Kina

Norske bedrifter har tidligere eksportert teknologi til land som Kina og Hong Kong. Andersen Mek. Verksted har solgt tunnelmaskiner til Kina for over 150 millioner kroner og mellom 100 og 150 millioner kroner til Hong Kong. Leonard Nilsen og Sønner hadde en omsetning i Hong Kong i forbindelse med bygging av avløpstunneler på mellom 500 og 600 millioner kroner. LNS har også en omsetning knyttet til Grønland og Færøyene på 500-700 millioner kroner. Bever Control har eksportert for ca. 24 millioner kroner til Kina hvert år siden 2016.

Publisert :
Sist oppdatert :