Hopp til hovedinnhold

Norsk verdikjede

Vindmøller i havetFoto: MacGregor
Vi hører ofte at Norge har en unik maritim- og offshore-kompetanse, men hva vil egentlig det si?

Knut Erik Steen, Wind Director i NORWEP forklarer.

50 års erfaring med offshore-virksomhet har gitt Norge en spesiell kompetanse på høyteknologiske marine operasjoner. Vi ser at norske selskaper leverer over nesten hele verdikjeden for havvind. Vi er sterkest der det er likhetstrekk kontraktuelt og i volum med olje og gass, fordi her har vi solid erfaring å trekke på.

Verdikjedens fire faser

Verdikjeden for havvind kan brytes ned i fire overordnede faser: utvikling, konstruksjon, operasjon og avvikling.

Utviklingsfasen

I utviklingsfasen kan Norge skilte med store utviklere som Equinor og Aker Offshore Wind, som har en hovedrolle i store prosjekter. Også hovedkontraktører og systemintegratorer som 4Subsea, Aegir Harvest, Aibel, Kværner og Origo kan ha en rolle i front-end engineering i utviklingsfasen. Norske virksomheter er spesielt gode på ingeniørtjenester og kartlegging av havbunnen, i tillegg til å være aktive på forskning og utvikling og digitalisering.

Konstruksjonsfasen

I konstruksjonsfasen får norske aktører også vist frem sitt komparative fortrinn med avansert offshore-kompetanse. Norske styrker ligger spesielt i de store og mer kompliserte prosjektene. Utviklere og hovedkontraktører som Aibel, Aker Solutions og Equinor er sterke på prosjektstyring, ingeniørtjenester og informasjonshåndtering, og kan ta totalansvar for prosjekter i konstruksjonsfasen. Norge har også et bredt spekter av utstyrsleverandører, marine operatører og tjenesteleverandører som er gode på installasjon og logistikk – dette inkluderer selskaper som Axess, Cranemaster, DeepOcean, Kongstein og Norsea Group. Hovedkontraktører, systemintegratorer og utstyrsleverandører som Nexans, 4Subsea, Aibel og Kværner leverer kabler, og er svært dyktige på overvåking av kabler, sjøbunn og stabilitetsanalyser.

Norge er verdenstoppen på maritim virksomhet som støttefartøy og marint utstyr til offshore-operasjoner, inkludert aktører som Ulstein, Kongsberg og LMG Marin. Dette har vært svært nyttig kompetanse å ha med seg til havvindbransjen.

Kultur for sikkerhet og kvalitet

Et viktig element i både konstruksjons- og operasjonsfasen er helse, miljø og sikkerhet (HMS). Norge var tidlig ute med å stille høye krav til HMS i offshore-virksomhet, og det har lenge blitt betraktet som en kostnadsdriver. Nå som det i økende grad stilles høye HMS-krav til offshore-operasjoner verden over, begynner dette å gi svært positive effekter for Norge. Kulturen er godt innarbeidet hos norske bedrifter i alt fra arbeidsforhold, til sikkerhet og kvalitet. Det gjør at norske bedrifter får en ekstra tyngde i internasjonale markeder.

Posisjonering

Norsk kompetanse er voksende innenfor segmentet integritetsstyring og levetidsforlengelse, som gjør seg gjeldende i operasjons- og avviklingsfasene. Dette er et felt Norge burde ta en posisjon på. Innen olje og gass er Norge verdensledende på instrumentering, og dette kan lett omsettes til havvindbransjen. Norge hadde digitale tvillinger lenge før ordet ble oppfunnet, og har vært i front på levetidsforlengelse lenge. Dette er en posisjon norske bedrifter må ta i et raskt voksende havvindmarked. Noen av bedriftene på dette området er Wirescan, StormGeo, Norconsult, Axess og Kværner.

Med all denne kompetansen i bagasjen har Norge potensiale til å bli en verdensleder på havvind. Norge er sterke over hele verdikjeden – vi leverer alt bortsett fra turbiner. Vi er sterkest der det er likhetstrekk inn mot olje og gass, svakest på low tech og masseproduksjon, og konkurransedyktige på pris. Norske bedrifter er langt fremme på systemintegrasjon og digitale systemer, og der ser vi også at det er et marked. Tidligere har dette markedet vært noe fragmentert, men det begynner nå å bli integrert til et mer holistisk system, noe som passer norske bedrifter utmerket.

Norge er definitivt i vinden når verden gjør seg klar for energiomstillingen.

Publisert :
Sist oppdatert :