Hopp til hovedinnhold

Oppdragsbrev

Oppdragsbrevene vi har mottatt fra departementene for 2023. 

Nærings- og fiskeridepartementet

Oppdragsbrev 2023

Tillegg til oppdragsbrev 2023 - Reiseliv

Tillegg til oppdragsbrev 2023 - Havvind

Landbruks- og matdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Kommunal- og distriktsdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Supplerende oppdragsbrev 2023 - Digitalt Europa

Samferdselsdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Kunnskapsdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Kultur- og likestillingsdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Utenriksdepartementet

Oppdragsbrev 2023 - Humanitært innovasjonsprogram

Forsvarsdepartementet

Oppdragsbrev 2023

Publisert :
Sist oppdatert :