Hopp til hovedinnhold

Oppfinner på jobben?

Et ark med ulike oppfinnerskisser© Tornike Dundua
Har du som arbeidstaker gjort en oppfinnelse som kanskje kan patenteres? Da finnes det viktige kjøreregler både for bedriften og deg som er ansatt. 

Som arbeidstaker har du visse rettigheter knyttet til din oppfinnelse, dersom den kan patenteres. Samtidig er det viktig å vite at din arbeidsgiver normalt har rett til å overta oppfinnelsen, dersom den faller innenfor bedriftens virksomhetsområde.

Dette er regulert i Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (lovdata.no).

Hva gjør du?

Gi beskjed i rimelig tid

Om du har gjort en oppfinnelse i et arbeidsforhold, bør du gi skriftlig melding til din arbeidsgiver om oppfinnelsen så fort du kan dokumentere denne. Husk å sjekke om dere har et internt regelverk for hvordan disse skal meldes. Hvis ikke, kan du bruke vårt forslag til skjema: Melding om oppfinnelse, nedenfor.

Be om godtgjørelse

Dersom arbeidsgiver ønsker å erverve retten til oppfinnelsen, vil neste skritt være å forhandle om en rimelig godtgjørelse for din innsats.

Dette bestemmes ut i fra dine oppgaver i bedriften, og hvilken avtaler du har inngått med din arbeidsgiver, for eksempel arbeidsavtalen din. Arbeidsgiver skal også legge fram en plan for hvordan de planlegger å ta oppfinnelsen videre.

Ved fastsettelse av godtgjørelse tas det hensyn til blant annet

  • oppfinnelsens kommersielle verdi
  • omfanget av de rettigheter arbeidsgiveren får
  • arbeidstakerens ansettelsesvilkår

Fire måneders frist

Arbeidsgiver har etter loven frist på fire måneder fra meldingsdato for å fortelle deg om bedriften ønsker å erverve retten til oppfinnelsen, eller ikke. Sjekk også om det er interne regler knyttet til dette på din arbeidsplass. Får du ingen beskjed om dette, tilfaller rettighetene deg.

Ved tvist

Om du er uenig med arbeidsgiveren din, kan Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser hjelpe dere. Link til Meklingsnemda.

Dersom dere ikke kommer til enighet, vil dere måtte søke å løse saken i rettssystemet. Ønsker du råd og veiledning om dette, finner du kompetanse om dette hos patentkontorer, advokatkontorer, TTOer (technology transfer offices ved universiteter og høyskoler) og i noen fagforeninger.

Se også

Melding om oppfinnelse

Publisert :
Sist oppdatert :