Hopp til hovedinnhold

Prioritetsvikelse i landbruk

Søknadsskjema for å søke om prioritetsvikelse/respektering av festerett.

Skjemaet benyttes om det er tatt opp nytt lån som skal sikres med pant i eiendommen og ny kreditor krever at nytt lån skal ha bedre prioritet enn Innovasjon Norges obligasjoner. Ved innvilgelse av søknaden vil prioritetsrekken endres.

Respektering av festerett: Det er tinglyst festekontrakter under eiendommens parseller. Ved innvilgelse av søknaden vil festekontraktene være fri for Innovasjon Norges heftelser.

Utfylt og underskrevet søknad sendes Innovasjon Norge, postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo.

Generelle søknadskriterier Prioritetsvikelse

Skjemaet benyttes om det er tatt opp nytt lån som skal sikres med pant i eiendommen og ny kreditor krever at nytt lån skal ha bedre prioritet enn Innovasjon Norges obligasjoner. Ved innvilgelse av søknaden vil prioritetsrekken endres.

Last ned skjema for søknad om prioritetsvikelse

Publisert :
Sist oppdatert :