Hopp til hovedinnhold

Produktkrav og merking

Det stilles ulike krav til produkter og merking av produkter i forskjellige markeder. Det er viktig at dere setter dere inn i de kravene som gjelder for deres produkter i markedet dere skal selge i. Dere er som oftest ansvarlige for at deres produkter oppfyller de krav som gjelder når dere selger produktet til et marked.

For visse produktkategorier kan det stilles krav både til den tekniske utformingen av et produkt og merking av produktet. Ofte er det også krav til at merking, bruksanvisninger og innholdsfortegnelser til produktet skal skrives på nasjonalt språk.

Se vår veileder for produktkrav og merking. Det er som oftest produkter innenfor kategoriene helse, miljø og sikkerhet (for eksempel næringsmidler, leketøy, personlig verneutstyr og forbrukerelektronikk) det stilles særskilte krav til.

Hvis dere er i tvil om hva som gjelder, forsøk å komme i kontakt med de som er myndighet for relevant regelverk lokalt.

Ved salg til andre land i Europa, finnes det et Product Contact Point (PCP) i hvert land som kan svare på om det gjelder produkt- og merkekrav for deres produkt.

Spesielle krav til informasjon ved netthandel

Stor sett gjelder de samme produkt- og merkekravene ved netthandel som ved tradisjonell handel.

Ved markedsføring og salg over internett stilles det i flere land egne krav til merking av, og informasjon om produktet. I EU/EØS stilles det for eksempel krav om energimerking ved salg av enkelte elektroniske forbrukerprodukter på internett. Ved salg og markedsføring av tekstilprodukter over nettet i EU/EØS, stilles det også krav til informasjon om fibersammensetning og vask/vedlikehold av produktet.

Dersom det stilles produkt- eller merkekrav til produktet, er det spesielt lurt å undersøke om det stilles spesielle krav om merking eller informasjonsplikt ved salg eller markedsføring på internett.

Publisert :
Sist oppdatert :