Hopp til hovedinnhold

Reiseliv fra Sverige

Stockholms bryggerekke fra havsidaFoto: Jon Flobrant
Sverige er et av de viktigste markedene for norsk reiselivsnæring og ett av de markedene som har hentet seg raskt inn igjen i etterkant av pandemien. Reisebarometerundersøkelsen fra mars 2023 viste at svenskenes reiselyst nå er tilbake på nivåene fra før pandemien. I samme undersøkelse oppga hele åtte prosent av de spurte svenskene at de også vurderer Norge som reisemål i løpet av de neste 12 månedene. Dette er den høyeste andelen som har blitt målt av svensker som ønsker seg til Norge, under de drygt 10 årene undersøkelsen har blitt gjennomført.

Norge – mer enn bare natur for svenskene

Som nærmarked utnytter svenskene hele Norge store deler av året. Norge troner høyt på lister over svenskenes favorittdestinasjoner og har ikke blitt et mindre populært etter pandemien. Flere svensker etterspør reisemål som ligger nærme hjemlandet og innenfor relativt kort reiseavstand. For ferie- og fritidssegmentet er det fremdeles naturen og naturbaserte friluftsaktiviteter som er de fremste driverne for svenske besøkende i dag - men svenske gjester etterspør et stadig bredere tilbud som kan kombineres med naturopplevelsene. Opplevelser som etterspørres er for eksempel kunst – og kulturrelaterte opplevelser i og rundt byene så vel som lokalprodusert og autentiske matopplevelser.

I dialogen med den svenske reisebransjen peker signalene i samme retning, og vi opplever at svenske nisjeaktører ønsker nye produkter og opplevelser for å utvide norgespakken til mye mer enn bare naturopplevelser.

Flyskammen lever – og Norge oppleves som et bærekraftig valg

Svenskene, som i sin tid var pionerer for begrepet «flyskam», er fremdeles opptatt av bærekraft i sine valg av reisemål. I reisebarometerundersøkelsen fra mars 2023 oppgav hele 65 prosent at de er «opptatt av å ta ansvar for at måten jeg reiser på ikke påvirker natur, miljø og klima negativt». Fire av fem svensker ser Norge som et bærekraftig valg av reisemål. Av andelen svensker som sier at de vil ta et spesielt ansvar for miljø og klima når de reiser, oppgir 47 prosent at de ønsker «å fly mindre» og 39 prosent vil besøke «land/destinasjoner som er nærmere meg».

Når en av tre svensker samtidig oppgir at de gjerne besøker Norge utenfor de store skoleferiene, kan vi fastslå at det finnes et stort potensiale for norske reiselivsaktører å både jobbe for økt verdiskapning og sesongsforlengelse, med hjelp fra besøkere fra det nærmeste nabolandet.

Førstehånds innsikt i det svenske markedet for reiseliv

For å bevare posisjonen som en trendy og attraktiv destinasjon for svenske reisende, må norske reiselivsaktører fortsette å vise tilstedeværelse og synlighet i det svenske markedet og være proaktive i dialogen med svenske bransjeaktører. Vårt reiselivsteam i Sverige har bred kompetanse og langvarige relasjoner med svenske bransjeaktører og vi bistår norske reiselivsaktører med rådgivning om satsning mot svenske målgrupper og turoperatører.

For mer informasjon, se Visitnorways innsiktssider på https://business.visitnorway.com/no/ eller ta kontakt med våre rådgivere.

Kontakt

Profilbilde av Andreas Ørjasæter Solhaug
Andreas Ørjasæter Solhaug
Markedsspesialist reiseliv
Profilbilde av Sandra Olsson
Sandra Olsson
Bransjespesialist reiseliv
Publisert :
Sist oppdatert :