Hopp til hovedinnhold

Remburs

Internasjonal handel innebærer en rekke risikofaktorer, blant annet faren for ikke å få betalt. Betalingsformen remburs gir sikker og rask betaling.

En remburs (på engelsk ’Letter of Credit’, forkortet ’L/C’) er et skriftlig løfte fra kjøpers bank som garanterer betaling til selger dersom betingelsene i rembursen er oppfylt. Bankens betalingsplikt gjelder uansett kjøpers finansielle situasjon. Dette er en stor fordel for selger fordi kredittrisikoen flyttes fra kjøper til kjøpers bank. I mange land er det vanskelig å få riktige kredittopplysninger om bedrifter. Derfor vil en bankrisiko være bedre enn en kunderisiko.

En remburs er alltid ugjenkallelig (irrevocable) dersom ikke annet er angitt, og kan ikke trekkes tilbake uten selgers samtykke. Det gir derfor en god sikkerhet for selger i tilfelle endrede markedsforhold, eller dersom kjøper får et bedre tilbud fra en annen leverandør og vil trekke seg fra avtalen.

Rembursen er helt selvstendig og er uavhengig av avtalen mellom partene.

Hvordan fungerer en remburs?

Kjøpers bank utsteder rembursen og sender den til selgers bank (adviserende bank), som igjen sender rembursen til selger per post eller elektronisk.

Betingelsene i rembursen er basert på avtalen mellom kjøper og selger. Den består av forskjellige dokumenter som faktura, transportdokument, pakkliste osv. som skal presenteres for å utløse betalingen. Disse dokumentene må presenteres innenfor gitte frister (skipningsfrist og frist for presentasjon av dokumenter) og har til hensikt å bevise at selger har oppfylt sin del av avtalen.

Bankene vil sjekke dokumentene mot rembursbetingelsene, og selger er garantert betaling dersom alle vilkårene er oppfylt. Kjøpers sikkerhet består i at ingen betaling skjer før selger har bevist at de har sendt riktige varer til rett tid. Hvis selger ikke oppfyller betingelsene i rembursen, har de heller ikke krav på betaling. Det er verdt å merke seg at bankene forholder seg til innholdet i dokumentene og ikke selve varen. Rembursen kan endres, men begge parter må være enige i endringene.

Bekreftet remburs - en ekstra sikkerhet

Dersom selger er usikker på betalingsevnen til kjøpers bank, så kan rembursen bekreftes av selgers bank (confirmed letter of credit). Dette kan være aktuelt hvis kjøper holder til i et land med stor politisk eller økonomisk usikkerhet. Ved å bekrefte en remburs får bekreftende bank samme betalingsforpliktelse som kjøpers bank har. Selger vil da unngå bank- og landrisiko i kjøpers land og kun sitte igjen med kredittrisiko på bekreftende bank. Normalt vil dette være selgers norske bank, men det kan også være andre norske eller utenlandske banker. Prisen for å bekrefte en remburs vil være avhengig av bank- og landrisiko. Jo høyere risiko, desto høyere pris. Men med tanke på risiko for forsinket betaling eller tap, kan dette være vel anvendte penger. Prosentmessig utgjør dette ikke så mye av totalverdien og konsekvensen ved tap er større.

En annen fordel for selger ved å bekrefte rembursen, er at den da kan diskonteres (forskutteres) uten regress. Dersom det er avtalt utsatt betaling 90 dager etter skipningsdato, kan selger allerede ved presentasjon av dokumentene (rett etter skipning) motta fullt oppgjør. Dette er en meget gunstig form for finansiering som gir god likviditet.

Fordeler for kjøper

Kjøpers fordel ved å bruke remburs er bedre kontroll på vareleveransen. Rembursen vil oppgi en varebeskrivelse og ofte henvise til en referanse (kontrakt, PO nr., avtale nr., etc.) og selgers faktura må vise at det faktisk er disse varene som er sendt. Dette sikrer at ingen betaling skjer før de bestilte varene har blitt sendt i tide. Et transportdokument vil være bevis på at varene er på vei. Bedrifter som importerer sesongvarer er avhengige av å få varer inn i tide og mange av dem bruker remburs for å sikre dette.

Ved å stille remburs som sikkerhet til leverandøren, kan kjøper eventuelt forhandle seg frem til en bedre pris på varepartiet fordi de tilbyr en meget god betalingssikkerhet. Kjøper kan også unngå forskuddsbetaling ved å tilby remburs. Remburs ansees som det nest sikreste etter forskuddsbetaling.

Noen tips

Remburs baserer seg på avtalen mellom kjøper og selger, men vi ser dessverre for mange transaksjoner der den utenlandske parten i hovedsak bestemmer hvilke vilkår rembursen skal inneholde. Vi nordmenn er ikke flinke nok til å stille krav, og i forbindelse med remburser kan det være skjebnesvangert.

Dersom selger ikke kan oppfylle rembursens betingelser, får han heller ikke betaling. Derfor er det spesielt viktig for eksportører å være med på å bestemme disse vilkårene. Det er ikke kun kjøper og kjøpers bank som skal avgjøre disse.

Salg på rembursbetingelser - pass på

Vi anbefaler å lage standardbetingelser for bruk av remburs som er forholdsvis detaljerte, både med tanke på dokumentkrav, men også tidspunkt for betaling og andre tidsfrister. Det er selgerne i eksportbedriften som inngår avtale med kjøper, og kunnskapen om remburs er naturlig nok ikke like god som hos de som håndterer det praktiske med remburs.

Vi anbefaler alle bedrifter å ha en god dialog på tvers av avdelingene for å unngå vilkår i rembursen som ikke lar seg oppfylle, for deretter å miste sikkerheten for betalingen. Dette kan unngås ved enkle grep og med hjelp fra banken din. Det kan lages hjelpeverktøy og standardiserte rutiner for å hjelpe selgerne til å lage gode, sikre avtaler. Det bør også være en sammenheng mellom valgt leveringsbetingelse (Incoterms 2010) og de dokumentene rembursen krever.

Vær spesifikk

Også for importører er vilkårene i rembursen viktige. Sørg for å be om den dokumentasjonen som trengs for å være sikker på at kvaliteten og kvantiteten på varene er som avtalt. Hvem skal utstede dokumentet og hva skal det inneholde? Hvis man for eksempel ber om et kvalitetssertifikat uten å spesifisere nærmere, kan man risikere å få et sertifikat som sier at varene er sjekket og funnet i mindre god stand, signert av selger. Dette dokumentet må da aksepteres som det er fordi det ikke står noe i rembursen om utsteder og hvilken kvalitet varene skal ha.

Når velger du remburs?

Mange bedrifter kjøper og selger varer i åpen regning, det vil si uten sikkerhet. Vi stoler på hverandre. Med dagens usikre økonomiske utsikter og stadige konflikter i ulike deler av verden, vil en remburs sørge for en mye tryggere og mer forutsigbar handel. Velg remburs hvis du er usikker på:

  • motpartens finansielle situasjon
  • beløpet er av betydelig størrelse eller det er avtalt utsatt betaling
  • dersom motparten befinner seg i en del av verden med politisk risiko (land og bank).

Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med banken sin for rådgivning om internasjonale oppgjørsformer.

Hvorfor bruke remburs?

Man kan konkludere ved å si at en remburs gir sikkerhet både for kredittrisiko, bank- og landrisiko, vareleveranse og kvalitet. I tillegg kan den brukes til finansiering.
Når man skal velge betalingsform er det derfor viktig å ha tenkt nøye gjennom de forskjellige for risikoformene og deretter ta en beslutning ut fra det.

Rembursregler

Hensikten med remburs er å gjøre det enklere for parter som befinner seg langt fra hverandre. Remburs er velkjent i de fleste land i verden. Takket være et felles internasjonalt regelverk (UCP600), utarbeidet av det internasjonale handelskammeret (ICC), sikres lik forståelse uansett hvor i verden man skal kjøpe fra eller selge til. Remburser er imidlertid mest utbredt i Asia, Midtøsten og Afrika.

Publisert :
Sist oppdatert :