Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste for netthandel

Når dere selger varer via nettbutikk til andre land, må dere forholde dere til de lover og regler som gjelder i landet til kunden.

Som internasjonal netthandelsaktør, må dere forholde dere til de lover og regler som gjelder i landet til kunden. Dere må ha god forståelse av regelverk og andre handelstekniske hindringer i markedet. I tillegg er det viktig å ha god kunnskap om kundenes preferanser når de handler på nettet.

Her er en kort sjekkliste før dere lanserer deres nettbutikk:

  • Vær nøye forberedt og skaff dere kunnskap om det lokale markedet.
  • Tilpass nettsiden med tanke på språk, kultur og kjøpsatferd lokalt.
  • Velg rett betalingsløsning for hvert enkelt marked.
  • Tilby tydelige og enkle salgsbetingelser som kunden forstår.
  • Undersøk hvordan dere bør tilpasse leveranser lokalt med tanke på tid, leveringssted og pris.
  • Sørg for å benytte en seriøs logistikkleverandør.
  • Sjekk reglene for lokal behandling av personopplysninger. Ikke be om flere personopplysninger fra kunden enn nødvendig.
  • Sjekk hvilke krav det stilles til informasjon på nettsidene i ulike land dere vil selge til.
  • Fremstå som en seriøs aktør ved å bruke lokalt anerkjente sikkerhetsmerker/kvalitetsstempler/sertifiseringer og lokalt kjente logoer.
  • Se hvordan andre netthandelsaktører som allerede er etablert i markedet gjør det.

Tør å satse på markedsføring av virksomheten deres i en etableringsfase.

Publisert :
Sist oppdatert :