Hopp til hovedinnhold

Slik markedsfører vi norsk næringsliv i utlandet

ADIPEC Banner
Hva tenker du på når noen sier «Norge»? Fjorder, fjell og fisk? Snø, ski og snippsekk? Eller kanskje bare olje og gass? Sistnevnte – og andre råstoffer – er i hvert fall det mange utenlandske bedriftsledere forbinder med Norge, ifølge undersøkelser Innovasjon Norge har utført. 

Når vi i Norge finner noe nytt å leve av, må vi også sørge for at resten av verden får vite hva det er: Der hvor oljen selger seg selv, behøver andre eksportvarer en mer fristende innpakning.

Det er derfor vi i Innovasjon Norge jobber med å posisjonere Norges nye eksportnæringer internasjonalt: havvind, hydrogen, batterier, helseteknologi og akvakultur og mye mer. Innovasjon Norges arbeid med strategisk posisjonering er innrettet mot områder der mulighetene er store – og der norsk næringsliv har gode forutsetninger for å lykkes.

Vi kraftsamler norske «landslag» for de nye eksportnæringene, identifiserer felles eksportambisjoner, og skaper kampanjer som viser norsk næringsliv fra sin beste side.

I den internasjonale konkurransen er det nemlig bedriftene med sterke posisjoner som vinner.

Sammenlignet med nabolandene våre har Norge færre kjente merkevarer. Vi har ikke Ikea, Volvo eller Spotify. Men som land har Norge likevel et solid rykte – og Norges «nasjonale merkevare» bruker vi i Innovasjon Norge aktivt for å løfte frem norske bedrifter.

Les mer om Innovasjon Norges internasjonale profileringsarbeid her

Internasjonale kampanjer

Innovasjon Norge drifter en rekke fysiske og digitale kanaler som støtter norsk næringsliv. Vi tar med oss norske bedrifter på internasjonale arrangementer og messer. Og vi organiserer store næringslivsdelegasjoner som følger kongehuset og regjeringen på statsbesøk i utlandet.

Vil du delta på internasjonale messer og arrangementer i regi av Innovasjon Norge? Klikk her!

Samtidig sender vi digital annonsering til nøye utvalgte målgrupper i Norges viktigste eksportmarkeder – før, under og etter arrangementer. Slik bygger vi kjennskap og kunnskap om hver enkelt av Norges nye næringer – og vi kommuniserer taktisk opp mot konkrete arrangementer, utlysninger, og andre steder der det gjelder å skape «leads» og nye forretningsmuligheter.

På den måten har vi en helhetlig tilnærming, hvor digitale og fysiske kanaler sømløst jobber sammen. Nøkkelen er ikke kanalene i seg selv, men at de alle trekker i samme retning: posisjonere norsk næringsliv som attraktive forretningspartnere.

Det kanskje aller viktigste med dette profileringsarbeidet, er å bygge opp datasegmenter med interessante og interesserte målgrupper i internasjonale markeder. Det er målgrupper vi kan bruke til «retargeting» – det vil si nye og gjentagende kampanjer mot personer som allerede har vist interesse for norsk eksport.

Slike gjentagende kampanjer gir stor effekt over tid. Allerede i dag ser vi at personer som har vært eksponert for digitale kampanjer fra Innovasjon Norge, er mer positivt innstilt til grønn og bærekraftig teknologi fra Norge. Kampanjene forsterker også inntrykket av norsk teknologi som avansert, ansvarlig, og av høy kvalitet.

Det siste året har vi også testet ut hvordan enkeltbedrifter kan dra ytterligere veksel på det fellesgodet disse kampanjene er. Vi tilbyr bedrifter å kjøpe individuelle markedskampanjer rettet mot datasegmentene vi samler inn. Det gir bedriftene muligheten til å treffe oppvarmede målgrupper i nye markeder, som de ellers kan ha vanskelig med å nå ut til.

Er du interessert i å teste digitale kampanjer gjennom Innovasjon Norges internasjonale plattformer? Ta kontakt i dag!

Nye salgskanaler

For å lykkes med å posisjonere Norge og norsk næringsliv, må vi ta inn over oss noen generelle endringer i forretningsvirksomhet, spesielt i bedriftsmarkedet.

I dag dominerer digitale salgskanaler. Utviklingen begynte ikke med koronapandemien, men den har blitt akselerert og befestet i løpet av de siste to årene. Ifølge en internasjonal McKinsey-undersøkelse har 96 prosent av salgsteam helt eller delvis gått over til digitalt fjernsalg. Åtte av ti bedrifter sier at det ikke vil snu etter pandemien.

I digitale salgskanaler er det kjøperen som finner selgeren, ikke omvendt. Dermed gjør kjøper egen research i større grad enn før. Hele 60 prosent av salgsreisen utføres nå av kjøper, ifølge undersøkelser fra Boston Consulting Group. Det gjør at selgere får en annen rolle enn før. Og det gjør digital synlighet enda viktigere enn det allerede var. Spørsmålet blir: Hvordan legger du til rette for at kjøper kan gjøre sin egen research om bedriften din?

Det er dette spørsmålet Innovasjon Norge hjelper med å svare på gjennom posisjoneringsarbeidet vårt.

Team Norway

Samtidig er det viktig at vi samkjører alt det eksportrettede arbeidet vi gjør i Innovasjon Norge med resten av det offisielle Norge. Det vil si ambassader, bransjeorganisasjoner og andre som representerer Norge og norske interesser rundt om i verden. Der ute står vi sammen som «Team Norway», under paraplyen «Merkevaren Norge».

Hvem som er med i Team Norway varierer fra land til land. Men Innovasjon Norge er til stede i Norges viktigste eksportmarkeder – mer enn 20 land totalt. Her hjelper Innovasjon Norge og hele Team Norway norske bedrifter med å bli kjent og å gripe mulighetene som finnes.

For Team Norway er det avgjørende å snakke med én stemme og å gi internasjonalt næringsliv en felles «landingsstripe» inn mot norsk næringsliv. Der ute i verden kommer vi alle fra Norge, ikke fra enkeltaktører i det norske virkemiddelapparatet. Det er derfor vi snakker om Norges nasjonale merkevare.

Mulighetene for grønn vekst og eksport er enorme. Men å gripe dem krever at det offentlige og det private står sammen i eksportmarkedene, med ett felles budskap.

Publisert :
Sist oppdatert :