Hopp til hovedinnhold

Smart mobilitet gjør nullutslippsbyen mulig

Masse elektriske biler i en bilpark
Ambisiøs politikk og et godt utbygget økosystem for smarte mobilitetsløsninger har gitt Norge et forsprang innen elektrifisering.

- De stiller alltid det samme spørsmålet: Hvordan har dere fått det til?

Hvis det fantes kjendiser innen planlegging av bytransport, ville Sture Portvik vært på A-lista. Som leder av initiativet for elektrisk mobilitet i Oslo blir han ofte kontaktet av journalister og byplanleggere som håper å lære hvordan Oslo har kommet så langt i å elektrifisere transportsektoren.

- En journalist fra Le Monde sa en gang: Overalt ellers er elektrisk transport hovedsakelig et spørsmål om pilotprosjekter. I Oslo er det i ferd med å bli en hverdagsrealitet, sier Portvik.

Tallene bekrefter dette. Over halvparten av nye personbiler i Norge er elbiler, og kollektivtransporten følger etter. Ved utgangen av 2021 vil omtrent 40 prosent av alle busser i Oslo være elektriske. Så, hvordan har vi fått det til?

Smart mobilitet er mer enn elbiler

En del av svaret ligger i politikken. Myndighetene har oppfordret folk, hovedsakelig gjennom betydelige avgiftsreduksjoner, til å kjøpe elektriske kjøretøy i to tiår. Norge har faktisk vært det billigste landet i verden å kjøpe og eie en elbil i. På toppen av dette har mange byer innført flere tiltak for elbileiere, som unntak for bompenger, gratis eller subsidiert parkering og muligheten til å bruke kollektivfeltet.

Men ifølge Portvik er det å få folk til å kjøpe elbil, den enkle delen.

- Den virkelige hodepinen kommer av infrastrukturen. I hovedsak krever elektrifisering sammenslåing av to sektorer som har utviklet seg uavhengig av hverandre; transport og strømnettet. Enkelt sagt, å tilby ladestasjoner for hele bil- og bussflåten krever mye mer når det gjelder infrastruktur enn bensinstasjoner.

Det er her Norge drar nytte av et levende og innovativt økosystem for intelligente transportsystemer.

El-budbil© Paxster

- I Oslo og Norge har vi en rekke dyktige, fleksible og innovative selskaper innen smart mobilitet. De kan tilby de løsningene vi trenger, sier Portvik.

- Dette gjelder både maskinvare- og programvareløsninger. Bare i ladeinfrastruktur har vi selskaper som Zaptec, Mer, BKK og Recharge. Det finnes også mye ekspertise innen bruk av kunstig intelligens og smart strømstyring for å forbedre effektiviteten til ladesystemene. Her er selskaper som Tibber og Flexibility i tet. Hele økosystemet innen smart mobilitet rundt StartupLab i Oslo er også imponerende.

Siste ledd-levering med elektriske kjøretøy

I varetransportens verden er mobilitetsselskapet Paxster ledende. De små, enmanns elektriske kjøretøyene farter rundt i byer og leverer post, pakker og til og med take-away mat.

- Seksti prosent av transportressursene for et gitt produkt går til levering i siste ledd, det vil si den siste strekningen fra butikken eller depotet til leveringsdestinasjonen, forklarer Arild Brudeli, leder for system og innovasjon i Paxster.

- Når det gjelder energibruk, er en Paxster i noen tilfeller over 20 ganger mer effektiv enn en standard varebil med samme leveranse. Alt uten å generere utslipp, sier han.

Paxsters elektriske leveringskjøretøy ble først utviklet på forespørsel fra Posten i et forsøk på å øke effektiviteten og kutte utslipp. Så langt har Paxster levert på begge deler.

- I kraft av å være mindre og raskere, kan en Paxster gjøre nesten dobbelt så mange pakkeleveranser på en dag sammenlignet med en standard, dieseldrevet varebil.

- Dette betyr ikke at vanlige varebiler hører fortiden til. Men tanken bak er å sørge for at vi bruker de riktige verktøyene til jobben - og mindre, elektriske kjøretøy som er laget for det formålet er overlegne når det gjelder levering av småpakker den siste strekningen fra butikk eller depot til leveringsadressen, sier Brudeli.

Han forteller også om den enorme miljøpåvirkningen fra den raske veksten i e-handel.

- Mellom 2014 og 2020 ble den globale e-handelen nesten firedoblet, og det var før pandemien. Men denne veksten har ikke vært grønn, den har vært avhengig av transport basert på fossilt brensel. Derfor er det helt avgjørende at vi finner løsninger for å redusere fotavtrykket for leveranser i siste ledd.

Paxsters elektriske varebil dekker nå denne transportetappen over hele verden.

- Vi hadde nettopp avsluttet vårt første prosjekt med Posten da de ringte fra posttjenesten i New Zealand. Vi er nå til stede i hele verden, og jobber med både leveringsselskaper og kommunale myndigheter i byer som London, Berlin og Madrid.

Sunnere byer med elektrifisering

Selv om klimakrisen fortsatt er drivkraften bak elektrifisering av byene, gir prosessen store og umiddelbare fordeler for byborgere.

- Mellom 2009 og 2019 ble CO2-utslippene fra transportsektoren i Oslo redusert med 20 prosent, og tilstrømningen av elektriske busser og leveringskjøretøy siden den gang har sannsynligvis drevet dette tallet opp. Men vi har også sett betydelige reduksjoner, nærmere 30 prosent, i luftbårne forurensninger som nitrogendioksider, svoveloksider og PM2,5, sier Sture Portvik.

Han understreker at innsatsen med å erstatte gamle vedovner også trolig har bidratt til dette.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er mer enn 80 prosent av befolkningen som bor i urbane områder utsatt for potensielt skadelige mengder av forurensende stoffer. Det øker forekomsten av hjerneslag, hjertesykdom, lungekreft og kroniske og akutte luftveissykdommer. Forskere anslår at urban luftforurensning forårsaker 3,4 millioner for tidlige dødsfall hvert år.

Selv om dette alene burde være grunn nok til at byene setter elektrifiseringsarbeidet på høygir, påpeker Arild Brudeli i Paxster at elektrifisering av transport også gir en rekke andre, kanskje mindre håndgripelige, forbedringer av livskvaliteten.

- Kjøretøy er overalt i byen, og hver eneste innbygger samhandler med kjøretøy på en eller annen måte hele dagen. Det er naturlig at måten disse kjøretøyene både ser og høres ut, og oppfører seg, kan ha en betydelig innvirkning på folks velvære. Sånn sett kan stillere, mindre og smartere kjøretøy være bra for folk i byene, sier han.

- Det finnes ikke mye forskning på dette ennå, men vi er involvert i et prosjekt med Transportøkonomisk Institutt som utforsker hvordan forskjellige typer kjøretøy påvirker opplevelsen til fotgjengere i sentrum.

ITS World Congress: verdens største arrangement for smart mobilitet

Smart, fleksibelt og helelektrisk: Paxster og Oslo tar inn over seg de voksende trendene innen urban mobilitet. Disse utfordringene vil bli utforsket i dybden på ITS-verdenskongressen, som avholdes i oktober 2021 i Hamburg.

Kongressen er verdens største arrangement med fokus på smarte mobilitetsløsninger og digitalisering av transport, og venter rundt 15 000 deltakere, bedriftsrepresentanter og interessenter i bransjen.

Det planlegges live-økter med ITS-bransjeeksperter, samt utstilling og demonstrasjoner av banebrytende teknologi innen smart, bærekraftig mobilitet.


Denne artikkelen ble først publisert på The Explorer.

Publisert :
Sist oppdatert :