Hopp til hovedinnhold

Smarte samfunn og digitalisering i Spania

Ny leddet elektrisk buss gjør hurtiglading i ladestasjonen, ved enden av ruten innenfor lavutslippssonen i Barcelona sentrum. Spania.Foto: Artur Debat, GettyImages
Nasjonale, regionale og lokale myndigheter i Spania har sterk interesse for bedre tjenester, verktøy og utslippsfrie transportløsninger. Det skaper muligheter for norske løsninger innen digitalisering og mobilitet.

Grønn mobilitet på vann

Å redusere forurensing gjennom modernisering av maritim transport og bruk av alternativt brensel i fartøyer som produserer svært lave eller ingen klimagasser, vil bli viktig i Spania for å nå klimamålene i 2030. Flytende naturgass er i dag en av de få alternativene som brukes i Spania for å redusere utslipp fra maritim transport. Nye og forbedrede systemer som optimaliserer bruken fornybar energi vil også være svært relevante og gjøre det mulig å bevege seg mot klimanøytralitet i Spania innen 2050.

En av hovedutfordringene Spania står overfor er utviklingen av riktig infrastruktur til havnene. Spanske havner investerer i implementering av landstrømforsyning (OPS) og infrastruktur for forsyning av alternative grønne drivstoff. Norges kompetanse og erfaring innen maritim avkarbonisering og OPS-løsninger er derfor relevant for Spania.

Grønn mobilitet på land

I Spania er 80 prosent av befolkningen konsentrert i urbane områder, noe som plasserer landet blant de med høyest bybefolkning i EU. Mobilitet er på dagsordenen i byplanleggingen i Spania. Nesten alle kommuner og byer med over 50 000 innbyggere har en egen mobilitetsplan. Grønn mobilitet, både landbasert og sjøbasert, gir ulike muligheter for norsk næringsliv. Den spanske, nasjonale, integrerte energi- og klimaplanen (PNIEC) 2021-2030 fremmer anskaffelse av nye elbiler og distribusjon av ladeinfrastruktur gjennom støtteprogrammer. For å gjøre det mulig å nå målet om 5 millioner elbiler innen 2030, er det et estimert et behov for 340 000 offentlige og over 3 millioner private ladepunkter innen 2030, noe som vil kreve massive investeringer de neste årene.

PNIEC vil også kreve at de fleste spanske byer oppretter en lavutslippssone, noe som vil kreve effektive overvåkingssystemer. Det grønne skiftet representerer en mulighet for å dele erfaring og kompetanse fra Norge, basert på velutviklede og avanserte løsninger som effektivt kan kommersialiseres. Det være seg innenfor elektrifisering av biler, busser, infrastruktur for energilagring eller ladestasjoner for elbiler.

Innovasjon Norge og den norske ambassaden i Spania arrangerer sammen med våre nordiske partnere hvert år en nordisk paviljong på Smart City Expo World Congress i Barcelona. Det er verdens største møteplass innenfor smarte byer.

Les mer om Smart City Expo World Congress her.

Publisert :
Sist oppdatert :