Hopp til hovedinnhold

Standardkontrakter

Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid. Standardkontraktene gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag, selv om de ikke nødvendigvis løser alle problemer for alle bedrifter.

Standardkontraktene er i seg selv greie sjekklister. De presenterer forslag til praktiske løsninger og balanserte ordninger for tvisteløsning. Husk at en standardavtale alltid må tilpasses den aktuelle markedssituasjonen, men også juridiske rammebetingelser.

På slutten av forhandlinger av større avtaler, er det allikevel lurt å ta inn en erfaren forretningsadvokat som kritisk kan gå gjennom avtaleutkastet.

Du må selvsagt først avklare hvordan du ønsker å distribuere dine varer. Når dette er avklart har du grunnlag for å vurdere hvilken type standardkontrakt som best dekker dine behov.

Både International Chamber of commerce (ICC ) og Orgalim har utarbeidet standardkontrakter som kan kjøpes på respektive hjemmeside.

International Chamber of Commerce (ICC)

Den internasjonale handelskammer har gode og balanserte kontraktsmaler vedrørende salgs- og distribusjonsløsning som er tilgjengelig for kjøp på ICC nettside.

  • Direkte salg av produserte varer - i utgangspunktet varer for videresalg. ICC Model International Sale Contract.
  • Salg der distributør handler som kjøper og videreselger, samt organiserer distribusjonen i importlandet. ICC Model Contract Distributionship.
  • Internasjonale agentavtaler, adresserer også spørsmål om salg via Internett. ICC Model Contract Commercial Agency.
  • Enkel distribusjonskontrakt med både agent- og distribusjonsavtale innbakt. ICC Short Form Model Contract.
  • Kontrakt for situasjoner der en tilfeldig mellommann påtar seg visse ytelser. ICC Model Occasional Intermediary Contract.

Orgalim

Orgalim er den europeiske føderasjonen som representerer interessene på EU-institusjonens nivå i den europeiske mekaniske-, elektriske-, elektroniske- og metallindustrien. Nedenfor er de vanligste kontraktene vedrørende salgs- og distribusjonsløsning som er tilgjengelig for kjøp på Orgalims nettside.

  • Salg der distributør handler som kjøper og videreselger, samt organiserer distribusjonen i importlandet. Model Form of an Exclusive Contract with a Distributor Abroad.
  • Internasjonal agentavtale. Model Form of Exclusive Agreement with Agents Abroad.
  • Lisensavtale utenfor EU/EØS. Model for an International technology license agreement (outside EU/EEA).
  • OEM-avtale der leverandøren har utviklet produktet som han leverer, og som kjøperen integrerer i utstyr som han selger til sluttkunden under hans eget selskap. Model form of Original Equipment Manufacturer contract.

Publisert :
Sist oppdatert :