Hopp til hovedinnhold

Støtte til etablering og oppstart (GBER art. 22)

Støtteformål

Støtte til nyetablerte små, ikke børsnoterte bedrifter i de 5 første årene etter at bedriften ble registrert, forutsatt at den:
a) ikke har overtatt aktiviteten fra en annen bedrift,
b) ennå ikke har utbetalt utbytte/konsernbidrag, og
c) ikke er etablert gjennom en fusjon.​

OBS: I GBER art. 22 skal «bedrifter» forstås som konsern. Dette betyr at for søkere som inngår i et konsern, vil konsernets alder legges til grunn. F.eks. vil «spin-off» selskaper innenfor et konsern når konsernet er eldre enn 5 år, ikke kvalifisere for støtte etter GBER art. 22.

Bedriftsstørrelse

Små bedrifter. For andre bedrifter, må fremdeles støtte til etablering og oppstart gis etter reglene for bagatellstøtte eller eventuelt andre støttekategorier i gruppeunntaks-regelverket som tjenesten er meldt i henhold til. ​

Støtteberettigede kostnader

Støtte kan gis til alle typer kostnader med unntak for støtte til eksport.

Alle eksportfremmende tiltak i tråd med retningslinjene for SMB-støtte; konsulentbistand​ og deltakelse på messer​, kan imidlertid støttes.

Støtteformer

Risikolån

  • 10 år løpetid
  • lånebeløp: EUR 1 mill. og inntil EUR 1,5 mill. i det distriktspolitiske virkeområdet. For løpetid mellom 10 og 5 år kan beløpet multipliseres med forholdet mellom 10 og lånets løpetid. For løpetid under 5 år kan beløpet multipliseres med 10/5, dvs. beløpet kan dobles.

Garantier

  • 10 år løpetid
  • garantibeløp: EUR 1,5 mill. og inntil EUR 2,25 mill. i det distriktspolitiske virkeområdet. For løpetid mellom 10 og 5 år kan beløpet multipliseres med forholdet mellom 10 og garantiens løpetid. For løpetid under 5 år kan beløpet multipliseres med 10/5, dvs. beløpet kan dobles.
  • Garantien kan ikke dekke mer enn 80 % av underliggende lån/kreditt.

Tilskudd

  • tilskuddsbeløp: EUR 400 000 og EUR 600 000 i det distriktspolitiske virkeområdet.
Publisert :
Sist oppdatert :