Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling (GBER art. 46)

Støtteformål

Bygging av anlegg for energieffektiv fjernvarme og fjernkjøling.

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis uavhengig av bedriftsstørrelse.

Støtteberettigede kostnader

For produksjonsanlegg

Merkostnadene ved bygging, utvidelse og oppgradering av en eller flere produksjonsenheter som skal fungere som energieffektive anlegg for fjernvarme og fjernkjøling, sammenlignet med konvensjonelle produksjonsanlegg.

For distribusjonsnettverk

Investeringskostnadene knyttet til dette.

Unntak

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr virksomhet pr prosjekt til produksjonsanlegg, og støttebeløp over EUR 20 mill. pr virksomhet pr prosjekt til distribusjons-nettverk må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

For produksjonsanlegg

Maksimal støttesats er 45 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

For distribusjonsnettverk

Støtten kan ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet. Beregnet driftsoverskudd trekkes fra de støtteberettigede kostnadene i forkant eller i etterkant gjennom en tilbakebetalingsmekanisme.

Merknad

Investeringen (produksjonsanlegget) må være en integrert del av det energieffektive anlegget for fjernvarme og fjernkjøling.​

Publisert :
Sist oppdatert :