Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i energieffektivisering (GBER art. 38)

Støtteformål

Investeringer som skal sette bedriften i stand til å oppnå mer effektiv energibruk.​

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

De miljøbeskyttelsesrelaterte kostnadene der disse klart kan identifiseres som en separat del av de samlede investeringskostnadene. I andre tilfeller må det foretas en beregning av merkostnadene sammenlignet med en tilsvarende mindre miljøvennlig investering som realistisk sett ville blitt gjennomført uten støtten.

Dersom det ikke er noen alternativinvestering, og prosjektet kun er rettet mot energieffektivisering, kan hele investeringen utgjøre støttegrunnlag

Unntak

Støtte kan ikke gis til forbedringer som gjøres for å sikre at bedriften oppfyller standarder som er vedtatt, men ennå ikke tredd i kraft. En enkelt støttetildeling kan ikke overstige EUR 10 mill. uten notifisering til ESA.

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 30 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).

Publisert :
Sist oppdatert :