Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i energiinfrastruktur (GBER art. 48)

Støtteformål

Investeringer i bygging og oppgradering av energiinfrastruktur innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.​

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis uavhengig av bedriftsstørrelse.

Støtteberettigede kostnader

Investeringskostnadene

Unntak

Investeringer for lagring av elektrisitet og gass faller utenfor. Det samme gjelder oljeinfrastruktur​.

Støttebeløp over EUR 50 mill. pr virksomhet pr prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Støttebeløpet kan ikke overstige differansen mellom de støtteberettigede kostnadene og driftsoverskuddet fra investeringen. Beregnet driftsoverskudd trekkes fra de støtteberettigede kostnadene i forkant eller i etterkant gjennom en tilbakebetalingsmekanisme.

Merknad

Energiinfrastrukturen må være underlagt full tariff- og tilgjengelighetsregulering i henhold til lovgivningen for det indre energimarkedet i EU som vi i all hovedsak er en del av.​

Publisert :
Sist oppdatert :