Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i gjenvinning og gjenbruk av avfall (GBER art. 47)

Støtteformål

Investeringer i anlegg for gjenvinning og gjenbruk av avfall fra andre virksomheter.​

Støtteberettigede kostnader

De ekstra investeringskostnadene som kreves for å oppnå bedre eller mer effektive gjenvinnings- eller gjenbruksanlegg, sammenlignet med konvensjonelle anlegg med samme kapasitet som ville ha blitt bygget uten støtten.​

Unntak

Støtten skal ikke indirekte lette forurensere fra en byrde de skal bære i henhold til EU-lovgivningen eller en byrde som bør anses som en alminnelig kostnad ved virksomheten.

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 35 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

Merknader

Det er et vilkår at de gjenvunnede eller resirkulerte materialene uten støtten ville blitt kastet eller behandlet på en mindre miljøvennlig måte. Støtte til andre aktiviteter for anvendelse av avfall enn gjenvinning kan ikke støttes. Investeringen må ikke bare øke etterspørselen etter gjenvinningsmaterialer uten samtidig å øke innsamlingen av dem. Investeringen må gå lenger enn den vanlige måten å håndtere slik avfall på i Norge, eventuelt i EU hvis dette er et naturlig sammenligningsgrunnlag (state of the art).

Publisert :
Sist oppdatert :