Hopp til hovedinnhold

Støtte til investeringer i høyeffektiv kraftvarmeproduksjon (GBER art. 40)

Støtteformål

Investering i ny, evt. oppgradering av eksisterende kapasitet for produksjon av varme og elektrisitet i en og samme prosess og som medfører energibesparelser i forhold til separat produksjon.

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis til bedrifter uavhengig av størrelse.

Støtteberettigede kostnader

De ekstra investeringskostnadene som er nødvendig for å oppnå et høyeffektivt kraftvarmeanlegg sammenlignet med referanseinvesteringen (konvensjonelle elektrisitets- eller varmeanlegg med samme kapasitet).

Alternativt kostnadene til oppgradering til et høyere effektivitetsnivå, dersom det eksisterende anlegget allerede kan anses som høyeffektivt.

Unntak

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 45 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).

​I tillegg kan støttesatsen forhøyes med 5 % innenfor det distriktspolitiske virkeområdet (regional-bonus).​

Publisert :
Sist oppdatert :