Hopp til hovedinnhold

Støtte til konsulentbistand (GBER art. 18)

Støtteberettigede kostnader

Kostnader til bruk av eksterne konsulenter kan støttes. Dette må ikke omfatte aktiviteter som er kontinuerlige eller periodiske og som relaterer seg til bedriftens driftskostnader (dvs driftskostnader som f.eks normale utgifter til konsulent i skattespørsmål, til vanlige juridiske tjenester eller annonsering.) Derimot kan bl.a. kostnader til ekstern konsulent som er nødvendig for å få sjekket ut et nytt marked for nytt/gammelt produkt være støtteberettiget. ​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader.​

Unntak

Det kan ikke gis støtte til ordinære driftskostnader eller eksport​​ (det kan f.eks. ikke gis støtte til etablering og drift av distribusjonsnettverk).​

Støttebeløp over EUR 2 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.

Publisert :
Sist oppdatert :