Hopp til hovedinnhold

Støtte til miljøstudier (GBER art. 49)

Støtteformål

Undersøkelser/studier, herunder energikalkyler (audits), som er direkte knyttet til investeringer omhandlet i punktene under.​

Bedriftsstørrelse

Støtte kan gis uavhengig av bedriftsstørrelse.

Støtteberettigede kostnader

Kostnadene knyttet til miljø​ undersøkelsene/studiene.​

Unntak

Støtte kan ikke gis til energikalkyler (audits) i store bedrifter som er utført som følge av en direktivforpliktelse, med mindre den utføres i tillegg til en obligatorisk kalkyle (audit).

Støttebeløp over EUR 15 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 % av støtteberettigede kostnader. Støttesatsen kan forhøyes med 10 % for mellomstore bedrifter og 20 % for små (SMB-bonus).​

Publisert :
Sist oppdatert :