Hopp til hovedinnhold

Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon (GBER art. 29)

Støtteberettigede kostnader

Tilsvarende som GBER art. 25 Forsknings- og utviklingsprosjekter​.

Unntak

Støtte til prosess- og organisasjonsinnovasjon​ utover EUR 7,5 mill. pr. virksomhet pr. prosjekt må notifiseres til ESA.​

Støtteintensitet

Maksimalt 15 % av store bedrifters støtteberettigede kostnader og maksimalt 50 % av SMBs støtteberettigede kostnader.​

Støtte til store bedrifter forutsetter samarbeid med en SMB bedrift, der SMB må stå for minimum 30 % av de totale støtteberettigede kostnadene.

Publisert :
Sist oppdatert :