Hopp til hovedinnhold

Støtte til SMB til deltagelse på messer (GBER art. 19)

Støtteberettigede kostnader

Utgifter til deltakelse på messer/utstillinger som påløpte kostnader til leie, oppsetting og drift av stand og messemateriale kan støttes, samt reise- og oppholdskostnader for egne ansatte (men ikke lønnskostnader, disse kan eventuelt støttes med bagatellstøtte). Det presiseres at det må være en konkret messe/utstilling og at ulike former for kundebesøk ikke kan støttes etter disse reglene, da formålet med støtten er å nå frem til en stor gruppe ulike potensielle kunder. Stands på ulike arenaer som ikke anses som utstilling/messe kan heller ikke støttes etter disse reglene.

Bedriftsstørrelse

Små og mellomstore bedrifter (SMB). Se Pkt 1) SMB-definisjonen på denne nettsiden.

Støtteintensitet

Maksimal støttesats er 50 prosent av støtteberettigede kostnader.

Unntak

Det kan ikke gis støtte til ordinære driftskostnader eller eksport (det kan for eksempel ikke gis støtte til etablering og drift av distribusjonsnettverk.

Støttebeløp over EUR 2 mill. per virksomhet per år må notifiseres til ESA.

Publisert :
Sist oppdatert :