Hopp til hovedinnhold

Strategi

For å lykkes med å etablere netthandel i et nytt land eller marked, er det viktig å ha en klar og realistisk eksportstrategi. På finnes detaljertveiledning for hvordan dere kan lykkes med en internasjonal satsing generelt.

En internasjonal satsning er et langsiktig prosjekt. Start alltid med å finne ut hvem din kunde er. Videre er det viktig å ha en god plan for hvordan den internasjonale satsningen skal gjennomføres. Din ideelle kundegruppe kan strekke seg over flere landegrenser.

Når man skal etablere seg i et nytt land, må man sette seg inn i mange forhold. Selv om det kan være fristende å være tilgjengelig i alle land hvor det finnes interesserte kunder, er det ikke nødvendigvis lurt å etablere netthandelsbutikk i alle land. Mange bedrifter starter gjerne med et eller noen få land, før de eventuelt utvider til flere land og nye markeder.

Deres internasjonaliseringsstrategi bør svare på:

 • Hva er deres konkurransefordeler i sett i lys av marked og konkurransesituasjon?
 • Har dere de nødvendige ressurser for etablering og vekst utenlands?

Hvordan velger dere rett marked, basert på bl.a.:

 • fakta om landet,
 • utvikling/trender i netthandelsmarkedet i landet,
 • bransjespesifikk info,
 • hvordan agerer kunden i landet, f.eks. handler kunden mye via mobil? I så fall bør hjemmeside være tilpasset til bruk på mobile enheter.

Tenk langsiktig:

 • Hvilke markedsføringskanaler bør dere velge?
 • Finnes det etablerings- og registreringskrav?
 • Finnes det produktkrav du må ta hensyn til?
 • Hvilke betalingsløsninger og prisstrategi bør dere velge?
 • Hva slags logistikk og leveransvilkår skal dere bruke?
 • Hva blir leveringstid, toll og moms og hvilke eksportdokumenter må dere ha på plass?
 • Hvordan bør hjemmesiden se ut? Skal den tilpasses hvert enkelt land?
 • Hvordan håndtere avstandsavtaler og ivareta forbrukerbeskyttelse?
 • Finnes det andre forbud og restriksjoner i landet dere må ta hensyn til?
Publisert :
Sist oppdatert :