Hopp til hovedinnhold

Teknologioverføring i praksis

Modell av fjernstyrt servicebåt for havvindmøller
Foto: Reachsubsea
Teknologioverføring mellom ulike sektorer har vært et sentralt element i utviklingen siden det viste seg at den første steinkniven kunne brukes både til matlaging og i kamp. I Norge er oljevirksomheten blant de mest teknologisk avanserte sektorene, og det har lenge vært omfattende overføring av teknologi, til og fra sektoren. 

Fra vann til olje til vind

De store betongkonstruksjonene som ble bygget i oljesektoren de første tiårene, ble blant annet muliggjort av langvarig erfaring fra utbyggingen av vannkraftdemninger på 1950- og 1960-tallet.

Det er også stor overføring av teknologi fra oljesektoren. Særlig omfattende er overføringen til andre sektorer med verdiskaping på sjøen.

En sektor, som foreløpig er svært liten i verdiskaping, men som på sikt kan bli stor er vindkraftproduksjon til havs. Flere land har utviklet vindkraftverk til sjøs, men foreløpig bare bunnfaste av noe størrelse. Dette er i ferd med å bli lønnsomt uten subsidier.

Norske leverandører satser mest på «neste generasjon» - flytende havvind. Flytende havvind er fremdeles et stykke fra lønnsomhet uten subsidier. For å oppnå lønnsomhet må kostnadene ned. Tre viktige områder for kostnadskutt er fundamentene, forankringene og kablingen. På alle områdene er det en rekke norske selskaper med erfaring fra petroleumsnæringen involvert.

Fundamenter

Innen utvikling og bygging av fundamenter har vi selskaper som Dr. techn. Olav Olsen og Aker Solutions. Begge selskapene har røtter til før oljeproduksjonen startet, og har vært med og gjennomført teknologioverføringer.

Forankring

Ute i sjøen må innretningen forankres. Ankerhåndtering er også en viktig sektor i oljevirksomhet. Sektoren sysselsetter både verft og rederier, som utviklinger av skip som håndterer ankre, og selskaper som designer og lager selve forankringssystemene.

Kabling

Til transport av kraften til lands trengs kabler. Energitapet ved overføring av kraften fra kraftverkene til sluttbruker er mindre jo høyere spenningen er. Derfor er også transformatorer nødvendig. Både kabler og transformatorer trenger beskyttelse mot vannet. Til disse operasjonene er selskaper som Unitech, Deep Ocean, Rosenberg Worley, Subsea 7 og Partnerplast involvert. Alle har erfaring har oljevirksomhet.

Programvare

Endelig er en rekke selskaper involvert i å utvikle utstyr og programvare for styring og overvåking av operasjonene, og varsling og måling av vær og bølger. Dette er selskaper som Wise Group Automasjon og Data og Origo Solutions.

Fjernstyring

Leverandørselskapene har også vendt seg mot andre havbaserte næringer. En viktig innovasjon har vært såkalte ROV-er – remotely operated underwater vehicle. Disse har blant annet vært brukt for å overvåke undervannsinstallasjoner på sokkelen. De kan også brukes til å overvåke merdene i lakseoppdrettsanlegg, for å avdekke hull og dermed hindre lakseflukt. ROV-er kan også brukes til å kontrollere tunnelene i vannkraftverk.

Selskaper fra leverandørindustrien har også levert løsninger til sikring av veitunneler og systemer for å overvåke kloakksystemer, for å hindre lekkasjer. Overføring av materialer og konkrete teknologiske løsninger, ideer og arbeidsteknikker, er allestedsnærværende.

Publisert :
Sist oppdatert :