Hopp til hovedinnhold

Toll og merverdiavgift

Transport_boks_på_bånd© GettyImages
Alle varer som eksporteres eller importeres til Norge må tollbehandles, tilfredsstille respektive toll- og avgiftsregelverk, samt møte de krav som stilles til produktsikkerhet, helsesikkerhet og eventuelt andre begrensninger eller restriksjoner. Dette må som oftest dokumenteres i import- og eksportdokumentasjonen.

Slike regler gjelder ofte også uavhengig av forsendelsens størrelse, verdi, mottaker eller metode for kjøp og salg. Derfor er det også viktig å ta hensyn til slike regler når man vurderer å sette opp netthandel med sikte på å nå potensielle utenlandske kunder.

Som eksportbedrift, som skal selge til utenlandske kunder via nettbutikk, er det derfor viktig å kjenne til handelsregelverket som vil gjelde ved eksport fra Norge og ha en forståelse for importregelverket i mottakerens land. Dette er viktig også for å få en oversikt over det totale kostnadsbildet, slik at både kunde og dere som selgere har kunnskap om omfanget av prosessen og felles forståelse av pris.

Formålet med å kjenne til dette er først og fremst å kunne informere og/eller se på alternative muligheter enn direkte B2C salg, spesielt til privatpersoner i utlandet.

Salg til utenlandske kunder – toll, merverdiavgift og andre avgifter

Når varer selges til utlandet er det mulig å fakturere den utenlandske kunden uten norsk merverdiavgift, og eventuelt andre norske avgifter – i motsetning til salg til norske kunder, hvor norsk merverdiavgift skal faktureres og kreves opp.

Avgiftsfrie salg ved utførsel må imidlertid dokumenteres på skikkelig måte etter merverdiavgiftsreglene, slik at du som bedrift har tilstrekkelig dokumentasjon på at varene eller tjenestene ikke er omsatt i Norge, men eksportert ut av avgiftsområdet. Mange varer som selges på nett til utenlandske kunder vil sannsynligvis være fritatt fra tolldeklarasjonsplikten (verdier under nok 5000,-, jf. vareførselsforskriften §5-9-5 (1) bokstav g)), men det stilles allikevel krav til at avsenderen skal skaffe attest for utførsel fra transportøren etter vareførselsforskriften §5-9-2.

Avgiftsfrie salg

Etter merverdiavgiftsloven (mval.) §§6-21 og 6-22 er omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet samt tjenester til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, fritatt for merverdiavgift. Som nevnt stilles det krav til at avsender skaffer attest for utførsel fra transportør. For utførsel av varer gjelder følgende:

Etter merverdiforskriften skal fritak ved utførsel av varer dokumenteres med salgsdokumenter, tolldeklarasjon og attest. For varer som er unntatt deklareringsplikten ved utførsel skal fritaket dokumenteres med salgsdokument og attest for utførsel.

Du kan lese mer om registrerings- og dokumentasjonsplikt ved utførsel av varer i merverdiavgiftsforskriftens §6-21-1. Tilsvarende kan du lese om registrerings- og dokumentasjonsplikt ved utførsel av tjenester i merverdiavgiftsforskriftens §6-22-1.

Spørsmål og svar om toll og merverdiavgift

Publisert :
Sist oppdatert :