Hopp til hovedinnhold

Torvholen Gård vinner BU-prisen for Rogaland

En kvinne og en mann fra Torvholen gård viser frem prisen sammen med de som delte den ut© Innovasjon Norge
Den tradisjonelle familiegården på Jæren mottar pris fra Innovasjon Norge.

Familiegården på Jæren har vært i drift siden 1854, og de siste 30 årene har ekteparet Marit og Arthur Salte stått bak driften av den. De har svin, melk og storfekjøttproduksjon, samt dyrking av gress og korn. I tillegg har de en maskinstasjon og et demenssenter.

- Torvholen Gård er en verdig vinner av den regionale BU-prisen. Marit og Arthur Salte er genuint interessert i det de driver med, og legger stor innsats ned i å drive en framtidsrettet gård hvor det er godt for både folk og dyr å være. På demenssenteret bidrar de ved hjelp av arbeidslyst, mestring, samhold, kontakt med dyr og natur, samt mat og musikk til å håndtere en av vår tids store samfunnsutfordringer. Vi ønsker lykke til i nasjonal konkurranse hvor de også bør ha en stor mulighet for nå fram, sier regiondirektør for Rogaland i Innovasjon Norge, Kari Holmefjord Vervik.

Demenssenter

Torvholen Gård har et eget IPT-godkjent demenssenter som er tilpasset brukere med tidlig kognitiv svikt. Senteret brukes i dag av flere av kommunene på Jæren. De har et veldig tett samarbeid med helsepersonell/demenskoordinator i hver kommune. Slik lager de en hverdag for brukerne, som er optimal for den enkeltes utvikling i sykdomsløpet.

På demenssenteret satses det på ekte opplevelser for brukerne og arbeidslyst. Mestring og samhold er viktige stikkord. Kontakt med dyr og natur, samt mat og musikk gjør dette tilbudet til noe unikt i Rogaland. Det er demenssenteret som er den delen av gården som står i fokus i forbindelse med BU-prisen i Rogaland.

Familiebedriften mottar i dag Bedriftsutviklingsprisen i landbruket for Rogaland med bakgrunn i den formidable innsatsen Marit og Arthur gjør for demens.

- Vi vet at vi hadde mange gode konkurrenter og er stolte og ydmyke over å motta denne prisen. Det er en motivasjon og inspirasjon. Inn-på-tunet satsing handler om så mye, men spesielt dette med å inkludere, få folk til å føle at de mestrer, og å utnytte gården og dens resurser på en slik måte. Det er så utrolig givende, sier Marit Salte.

I tillegg til å drive demenssenter, er gården godkjent av Stiftelsen Norsk Mat. Det vil i praksis si at de er godkjent som Inn på tunet-gård, som tilbyr mange kvalitetssikrede tjenester.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse står det følgende:

Torvholen gård er en Jærgård i særklasse; her er det en solid landbruksproduksjon med gris, storfé og melk, i tillegg til en utrolig spennende Inn på Tunet-satsing. Marit har hovedansvar for den delen og de tilbyr et godt sted å komme til for de som er rammet av demens.

Det som er spesielt flott er at de satser både på tradisjonell landbruksvirksomhet og Inn på Tunet. Målet er at de to satsingene skal vokse parallelt. Fjøsmester Maria på 22 år, utdannet Agronom fra Øksnevad, er for eksempel aktivt med i Inn på Tunet flere dager i uken.

På Torvholen gård satses det på gode opplevelser for de som trenger det. Marit og Arthur betjener snart alle klassiske Jær-kommunene. Nasjonalforening for folkehelse Rogaland tildelte Torvholen Gard nylig Demensprisen i Rogaland 2023, som anerkjennelse for deres arbeid. I en tid hvor mental helse og demens er stadig mer aktuell og utfordrende, både samfunnsmessig og for enkelte personer, er det en fantastisk å se at Marit og Arthur har åpnet sin gård for å ta imot personer i trygge og profesjonelle omgivelser.

Innovasjon Norge Rogaland og partnerskapet er stolte av å kunne fremme Torvholen gård som fylkesvinner med utgangpunkt i deres satsing på sosial bærekraft. Økonomi og miljø er også på stell og dermed innfrir kunden alle Innovasjon Norge sine kriterier.

Prisen ble delt ut på Storstova på Bryne 1. november av landbruksminister Geir Pollestad og regiondirektør Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik.

Publisert :
Sist oppdatert :