Hopp til hovedinnhold

Tyskland og Norge: Foretrukne partnere i forsvars- og sikkerhetsmarkedet

Overvåkningskamera som er plassert på et byggFoto: Rishabh Varshney, Unsplash
En endret internasjonal sikkerhetssituasjon, og økt digitalisering, skaper behov for stabile partnerskap og innovasjoner.

Norge og Tyskland har et godt forsvarssamarbeid, men det ligger også store muligheter innen offentlig sikkerhet. Det kommer frem i vår nye rapport, The German Defense and Security Market, som gjør rede for mulighetene for norske bedrifter i disse markedene.

Industrial Cooperation

Norske kontrakter med tyske leverandører bidrar til verdiskaping for norske bedrifter gjennom forpliktelser fra de tyske aktørene innenfor industrielt samarbeid, "Industrial Cooperation", som er en videreutvikling av det tidligere “Offset-regimet”. Det er nylig inngått flere kontrakter om anskaffelser fra tyske aktører og det ligger an til flere i fremtiden. Blant annet vil Norge og Tysklands innkjøp av identiske ubåter fra ThyssenKrupp også omfatte samarbeid innen utdanning, trening, drift og vedlikehold.

Norge med ettertraktet kompetanse til sivile sikkerhetsbehov

Det finnes også muligheter for norske bedrifter å tilby løsninger til Tyskland. Ikke bare innen forsvarsmarkedet, men også innen sikkerhet som politi, sivilforsvar og andre sikkerhetsaktører. Tyskland har høye sikkerhetsbudsjett og er åpne for høyteknologiske nisjeløsninger fra små bedrifter, så vel som pålitelige leverandører av forbruksvarer og utstyr. Et økt trusselbilde innen cybersikkerhet har ført til større satsning på digitale sikkerhetsløsninger fra den tyske regjeringen. Dette byr på en svært attraktiv mulighet for norske bedrifter, som med sin høye digitale kompetanse stiller sterkt på dette området. Norge har en høy grad av digitalisering i offentlige virksomheter og erfaring med slike prosesser.

Store muligheter for små og mellomstore bedrifter

Norske bedrifter kan delta i anbud for å konkurrere om offentlige kontrakter, og det finnes gode muligheter for små og mellomstore bedrifter med nye og spennende løsninger. Faktisk blir ca. 70% av kontraktene til Innenriksdepartementet tildelt små og mellomstore bedrifter. For å stille sterkest mulig, blir det anbefalt å skaffe seg samarbeidspartnere med kunnskap om det tyske språket og markedet. Det er også en mulighet å gå inn i et likeverdig samarbeid med en tysk bedrift for å konkurrere om større anbud.

Finansiell støtte

Det finnes flere programmer som støtter opp under informasjonsutveksling og operasjonelt samarbeid i Europa. EU-kommisjonen støtter sikkerhetsrelaterte oppdrag gjennom finansiell støtte og promotering av sikkerhetsrelatert forskning og innovasjon. Andre finansielle programmer som Horizon 2020, The European Social Fund og The European Structural and Investment Funds kan benyttes av bedrifter som bidrar til EUs sikkerhetsagenda.

Allierte og handelspartnere

Det sterke forholdet mellom Norge og Tyskland som allierte og handelspartnere skaper et godt grunnlag for ytterligere samarbeid. Innovasjon Norge arbeider kontinuerlig for å avdekke nye muligheter for norske konkurransefortrinn i dette markedet, og har allerede bygget relevant kunnskap og nettverk for å støtte norske bedrifter med slike aktiviteter i Tyskland. Her finner du en full rapport om det tyske forsvars- og sikkerhetsmarkedet (pdf).

For mer informasjon, ta kontakt med våre rådgivere i Tyskland.

Publisert :
Sist oppdatert :