Hopp til hovedinnhold

Urban mobilitet gir nytt liv på land

Båter i en kanal hvor en båt er en vannbuss© GETTY IMAGES
Fremtidens transportløsninger gjør at vi kan bevege oss raskere dit vi vil, når vi vil. Med ny teknologi kan vannbusser føre bydelene tettere sammen – uten å slippe ut klimagasser.

Urban mobilitet handler kort oppsummert om hvordan alle i samfunnet kan bevege seg fritt og effektivt fra a til b. I dag befinner store deler av næringslivet seg i bykjernene, og mange bor enten på grensen av en by eller i en annen bydel. Dette gjør at man får man en stor gruppe av pendlere – som igjen fører til mye trafikk inn og ut av byene i verden.

Uendelig skalerbarhet med vannbuss

I en tid med en stadig økende befolkningsvekst, er man avhengig av smarte løsninger for persontransport. En løsning er vannbuss: en liten elektrisk og selvkjørende ferge som frakter folk over korte strekninger på fjorder. Målet er å knytte sentrum sammen med sentrumsnære bydeler.

– Det er ingenting nytt med å frakte folk over fjorder, men dette skal gjøres med ny helt ny teknologi. Der busser ofte må ta omveier på land, kan vannbusser være et raskere og bedre transporttilbud. Vi vil at flere vil velge vannbuss og sykkel fremfor bil og buss. Det skal være enkelt å ta med seg sykkelen om bord på vannbussen, sier Stig Finnesand, prosjektleder for Nordic Edge Smart City Innovation Clusters.

Voksende interesse

Vannbuss-prosjektet er for tiden under utvikling i Stavanger, og ledes av
Stavanger Sentrum AS. Finnesand forteller om en voksende interesse for prosjektet – fra sør til nord i Norge.

– Vi jobber for tiden med ulike byer for å dele idéer og erfaringer, og alle har et stort behov for løsninger på korte strekninger for biler. I tillegg samarbeider vi med SAMS Norway – en klynge som fokuserer på utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land og til vanns – samt NCE Maritime CleanTech, en av verdens fremste klynger på maritim miljøteknologi.

Store forretningsmuligheter

Vannbusser gir store forretningsmuligheter – også utenfor Norges grenser. Stig Finnesand. Foto: Marie von Krogh.

– Fra Belgia og nordover finnes det 3000 aktuelle fergestrekk. Dette gir en uendelig skalerbarhet for norsk industri. Vi har allerede stor kompetanse i båtbyggerbransjen, og kan bruke erfaringer fra land til å bygge opp autonomikompetansen, sier Finnesand.

Ved å knytte geografiske steder tettere sammen, får man en økonomisk gevinst for alle parter: kommuner, næringslivet og – ikke minst – innbyggerne.

Fornøyde innbyggere

– Dette er en ny måte for å skape liv mellom ulike bydeler. Hvis det gjøres på den riktige måten, kan urban mobilitet bidra til fornøyde innbyggere som får tilgang til et nytt kollektivtilbud. Dette vil forenkle folks hverdag. Undersøkelser viser at reisetid til og fra jobb er like viktig som lønn, sier Finnesand.

Raske og fleksible løsninger

Norge leder an i utviklingen av smarte og mer effektive transportsystemer på land: over halvparten av alle nye biler som selges er el- eller hybridbiler. Innen 2025 er målet at alle nye privatbiler, bybusser og lette varebiler skal være utslippsfrie. I tillegg er vi pionerer på smarte ladesystemer, og vi sikter mot å være først ute med å innføre regler for utslippsfrie byggeplasser og elektrifisering av luftfarten i Norge.

Ser til oss

– Utenlandske aktører ser mot oss fordi vi klarer å utvikle, teste og implementere nye løsninger på kort tid. Hvis norske selskaper samarbeider med riktige partnere om å skalere internasjonalt, har vi muligheter til å løse utfordringer vi står overfor i verden, sier Tim Genge, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

- Skal vi lykkes med urban mobilitet må vi bruke ny teknologi for å gjøre det mer effektivt, komfortabelt og bærekraftig for folk å reise – uten å slippe ut klimagasser. Da trenger vi raskere og mer fleksible løsninger. Hvis kun én passasjer på toget skal videre med buss, behøver det ikke å være en stor buss som frakter denne ene personen, sier Genge.

Varetransport

Ifølge Genge er også logistikk av varetransport et av de store forretningsområdene innenfor urban mobilitet. Nøkkelen er å bevege seg vekk fra stor og sentral forsyning med tung transport, til mindre og mer distribuerte systemer. Han refererer til begrepet «last mile-distribution» som et viktig tema for hvordan varetransport kan foregå i fremtiden.

– Et eksempel på dette er å flytte varer fra de store lastebilene over på mindre og klimavennlige kjøretøy på den siste delen av ruta, slik at tungtransporten kan holde seg utenfor byene. En annen løsning er å bruke droner til å frakte varer til bestemmelsesstedet gjennom luftrommet, forklarer Genge.

Publisert :
Sist oppdatert :