Hopp til hovedinnhold

Veileder for produktkrav og merking

Piler malt på tre i fargene rød, blå, grønn og gul© zbynek-skrceny
For enkelte typer produkter finnes det krav til merking eller utforming av produktet. Her finner du informasjon om noe av det du bør tenke på i forbindelse med produksjon eller eksport av et produkt det blir stilt spesielle krav til.

Mange produkter må oppfylle krav til form, funksjon og sammensetning for å kunne bli solgt i ulike markeder. Hvilke krav som gjelder for produktet er ikke nødvendigvis likt i alle markeder. Hvert enkelt land kan ha egne produktkrav og krav til vekt, emballasje og merking av vare eller emballasje. For enkelte produktkategorier kan det være krav både til den tekniske utformingen av et produkt og merking av produktet. Ofte er det også krav til at merking, bruksanvisninger og innholdsfortegnelser til produktet skal finnes på et eller flere språk.

Produktkrav

CE-merking

CE-merking trinn for trinn

Krav til ulike produktkategorier

Dette må du være oppmerksom på

Det er viktig å være tidlig ute med å sjekke hvilke krav det stilles til ditt produkt i det landet du skal selge til for å unngå forsinkelser i både salgs- og forsendingsprosessen. Ved usikkerhet rundt produktkrav i et marked er det anbefalt at eksportøren har kontakt med importøren for å tilpasse varene til landets gjeldende krav og standarder. Dette for å forsikre seg om at varene lovlig kan omsettes i importørens land.

I vår database for eksport er det mulig å finne en oversikt over hva som gjelder av merkekrav og andre typer produktkrav i landet du vil eksportere til. Dette finner du ved å søke opp produktets HS-kode og velge landet du vil eksportere til. Når søket kommer opp, går du videre til "Import Formalities" og deretter "Overview of Import Procedures". Her står det noe generell info om ulike produktkategorier og lignende. Legg merke til at informasjonen ikke er veldig detaljert, og den er ikke uttømmende på alle områder.

Publisert :
Sist oppdatert :