Hopp til hovedinnhold

Vil du være med å bygge bærekraftige bygg i landbruket?

Takkonstruksjon av treverk© Getty Images
I landbruket er det stadig behov for nye fjøs og driftsbygninger. Samtidig står materialer, konstruksjon og oppvarming for store klimagassutslipp. Vi tilbyr finansiering til deg som kan bidra til å bygge flere bærekraftige bygg i landbruket.

Flere bønder har de siste årene fått øynene opp for bruk av tre i bygg, og de gunstige effektene det har både på klimaet, menneskene og dyrene som bruker byggene. Det gir store muligheter for utvikling av nye byggløsninger. I tillegg til gode finansieringsordninger for leverandørene, kan bonden nå motta ekstra tilskudd til oppføring av tilbygg eller nybygg i tre.

Bruk av tre gir høy klimagevinst

Trær suger til seg CO2 fra lufta og vokser gjennom å lagre karbonet i stammen. Å bruke treverk i bygg betyr at mye av karbonet blir lagret i vegger og tak gjennom byggets levetid. I tillegg blir det plass til et nytt tre der det forrige ble hugget.

Det beste for klimaet er ikke å bygge nytt, men å gjenbruke materialer og eksisterende bygg på nye måter. Om man likevel må bygge, bør man bruke byggematerialer og løsninger som gir lavest mulig klimaavtrykk. Da er tre et veldig godt valg sammenlignet med andre byggematerialer.

Etterspørsel etter gode løsninger

Gamle laftefjøs, våningshus, fjellsetre og de røde låvene står som monumenter over hele landet, men de siste førti årene har det imidlertid blitt vanlig å bruke en rekke andre byggematerialer i landbruket. Over tid har det manglet leverandører av løsninger i tre, men nå er det i endring.

Med økt kunnskap om trebyggets unike egenskaper og insentiver for bruk av tre, øker også etterspørselen etter gode løsninger. Vi tror det finnes leverandører og mulige leverandører av landbruksbygg og produksjonsutstyr som kan utvikle nye produkter, tjenester og konsepter som kan gjøre landbruket enda mer klimavennlig og effektivt.

Klimavennlig omstilling

Innovasjon Norge ønsker å hjelpe både bonden og teknologileverandørene til å lykkes med en klimavennlig omstilling av landbruket. Løsninger for norsk landbruk kan også være løsninger for landbruk andre steder i verden. Med finansiering kan du løfte ideen fra skisseboka til et kommersielt produkt som er klart for et globalt marked. Ta kontakt med oss for å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med prosjektet ditt.

Ekstra tilskudd for bygg i tre

Ekstra tilskudd for bygg i tre gjelder for bygg til tradisjonelle landbruksproduksjoner for å stimulere til valg av klima- og miljøvennlige byggematerialer.

Ordningen gjelder nytt areal i form av tilbygg eller nybygg. Tre må være hovedmateriale i vegg og takkonstruksjoner.

  • Massivtre, laft, slepplaft eller bindingsreisverk i kombinasjon med takstoler, buer, åser eller andre takløsninger i tre: Inntil 20 % ekstra tilskudd avgrenset til 400 000 kroner.
  • Kombinasjon med andre byggematerialer der tre er hovedmateriale: Inntil 10 % ekstra tilskudd avgrenset til 200 000 kroner.

Innovasjon Norge vurderer grunnlaget for ekstra tilskudd uavhengig av om det er søkt om det eller ikke.

Det kan ikke gis ekstra tilskudd til bygg for produksjoner som strider mot nasjonale føringer som for eksempel utvidelse eller nyetablering for eggproduksjon, eller prosjekter som er så lavt prioritert i de ulike fylkene at de ikke kan oppnå ordinært investeringstilskudd.

Publisert :
Sist oppdatert :