Hopp til hovedinnhold

Vindkraftbransjen i Sør-Korea

Vindmøller som står på rekke og råd i havetFoto: Daniel Lee, Unsplash
Sør-Korea jobber mot de nasjonale «3020 Fornybar Energi»-planene. Målet er å øke andelen av kraftproduksjon basert på fornybar energi til 20 prosent av landets samlede kraftproduksjon innen 2030, noe som vil gi mindre avhengighet av kull- og kjernekraft. I 2018 ble det produsert totalt 569 970 GWh elektrisk strøm, inkludert 35 547 GWh (6,24 prosent av totalen) med fornybar energi.

Sør-Koreas åttende grunnleggende plan for strømforsyning og etterspørsel beskriver at kapasiteten på kraftproduksjonsanleggene som bruker fornybar energi forventes å øke til 63,8 GW i 2030, som vil tilsvare 20 prosent av de samlede anleggene for kraftproduksjon. Både solenergi og vindkraft ble strategisk valgt som de viktigste driverne av implementeringen av fornybar energi. På den annen side vil andelen av kullbasert kraft reduseres til 36,1 prosent, og andelen av kjernekraft vil avta til 23,9 prosent i 2030.

Vindkraft

Når det gjelder vindkraft, er regjeringens mål å installere nye anlegg for vindkraftproduksjon på 16,5 GW, inkludert offshore-vindanlegg på 13 GW, innen 2030. For å kunne gi mer effektiv støtte til norsk offshore-vindkraftvirksomhet og utvikling av nye muligheter i Sør-Korea, har Innovasjon Norge Seoul (IN Seoul) publisert en rapport om vindkraftbransjen og -markedet i Sør-Korea som et resultat av Innovasjon Norges prosjekt for grønn vekst i 2019. I denne rapporten fastslår IN Seoul at totalt 2 799,8 MW offshore-vindprosjekter har fått Electricity Business Permission (EBP) per mai 2019.

Det finnes også planer/prosjekter på tidlige stadier før EBP, som totalt utgjør 7 753,0 MW. Rapporten går kort gjennom viktige aktører og typer av godkjenninger/tillatelser et vindprosjekt i Sør-Korea medfører, med en skjematisk oversikt over utviklingsprosedyren for vindmølleparker offshore. IN Seoul håper det vil gi norske selskaper mer oppdatert informasjon om det koreanske markedet for offshore-vindkraft, slik at de kan følge opp forretningsmuligheter i Sør-Korea.

Vi kan hjelpe norske bedrifter

I løpet av de siste tre årene har IN Seoul bistått norske selskaper med kompetanse og veiledning om markedet for offshore-vindkraft i Sør-Korea. Vi har også organisert flere arrangementer for norske selskaper som er interessert i denne sektoren: Innovation Day Seoul i 2017, Global Wind Day Seoul i 2018 og Korea-Norway Offshore Wind Cooperative Workshop i 2019.

Hvis du ønsker å få vite mer om mulighetene i det sørkoreanske vindkraftmarkedet, kan du ta kontakt med Innovasjon Norge Seoul:

Du kan også få tilsendt rapporten om vindkraftbransjen og -markedet i Sør-Korea.

Dooseok Kim
Senior markedsrådgiver
Innovasjon Norge, Seoul
Dooseok.kim@innovationnorway.no

Publisert :
Sist oppdatert :