Hopp til hovedinnhold

IPR Rådgiverdatabase

Her får du en oversikt over hvem som kan hjelpe deg med ulike juridiske og strategiske spørsmål knyttet til immaterielle rettigheter. Bedriftene som er oppført i databasen er selv ansvarlige for informasjonen og for kvaliteten på tjenestene de tilbyr.
Tjenesteområder.
Ansvarsforsikring og sertifisering.

Abion

Vi samarbeider nært med våre kunder for å levere skreddersydde og kostnadseffektive løsninger for etablering av IP, og en løpende strategisk og operasjonell rådgivning som skaper merverdi.
Abion logo

Acapo AS

Acapo er et av Norges ledende rådgivingsselskaper med spesialisering innen vern, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter som patenter, design, varemerke og opphavsrett.
Acapo logo

Advokatfirma DLA Piper DA

Vi er en av de mest anerkjente leverandørene av IP-rett, personopplysninger, IT-rett og teknologirett til ledende selskaper over hele verden.
DLA Piper logo

Advokatfirmaet CLP DA

Vi bistår alle typer virksomheter med behov for å beskytte eller håndheve sine immaterielle verdier, enten disse er teknologi, software, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller varemerkerettigheter, eller en kombinasjon av dette.
CLP logo

Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Vi er et spesialistfirma innenfor rettsområdene immaterialrett og teknologi – det første av sitt slag i Norge. Vi har betydelig erfaring og er anerkjent for vårt arbeid innenfor alle deler av immaterialretten og teknologiretten.
Gjessingreimers logo

Advokatfirmaet Grette AS

Vi bistår en rekke virksomheter, fra start-ups til større IT-selskap og industribedrifter med strategisk rådgivning og forvaltning av deres immaterielle rettigheter.
Grette logo

Advokatfirmaet Hjort DA

Vi bistår med beskyttelse, håndheving, lisensiering og annen strategisk rådgivning knyttet til sikring og videreutvikling av immaterielle rettigheter, herunder opphavsrett, patenter, varemerker, design, domenenavn og forretningshemmeligheter.
Advokatfirma Hjort logo

Advokatfirmaet Selmer AS

Vi har bred erfaring innen alle industrier, og bistår norske og utenlandske virksomheter med sikring og forvaltning av IPR.
Advokatfirma Selmer logo

Advokatfirmaet Thommessen AS

Vi har en av Norges største immaterialrettsavdelinger, og bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og tvisteløsning i saker som gjelder patenter og varemerker, opphavsrett, markedsførinsgrett og beskuttelse av forretningshemmeligheter.
Advokatfirma Thommessen logo

Advokatfirmaet Wiersholm AS

Våre advokater har erfaring innen alle områder av immaterialretten, inkludert opphavsrett, varemerkerett, patentrett og beskyttelse av forretningshemmeligheter.
Advokatfirma Wiersholm logo

Apace IP AS

Vi bistår alt fra enkeltpersoner til store internasjonale bedrifter med å sikre industrielle rettigheter til produkter, prosesser, merkevarer og tjenester både i Norge og i utlandet.
Apace logo

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Vi bistår norske og internasjonale klienter med å identifisere, beskytte og håndheve immaterielle rettigheter som patenter, varemerker, foretaksnavn, opphavsrettslig beskyttet materiell og forretningshemmeligheter.
Arntzen de Besche logo

AWA Norway AS

Fra våre kontorer i Norge, Europa og Asia gir vi våre kunder strategisk rådgivning og varige løsninger for å sikre innovasjoner, beskytte varemerker og skape solide IP porteføljer.
Awa logo

Bryn Aarflot AS

Bryn Aarflot tilbyr hele spekteret av IP-tjenester og bistår både internasjonale og norske oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende innenfor alle bransjer og næringssektorer.
Logo Bryn Aarflot

Brækhus Advokatfirma DA

Vi bistår med etablering, sikring og håndheving av varemerker, design, patenter, opphavsrett og forretningshemmeligheter, og løpende rådgivning i alle markedsføringsrettslige spørsmål.
Brækhus logo

Bull & co advokatfirma AS

Immaterialrett har vært en bærebjelke i Bulls virksomhet i svært mange år, og vi har et av landets fremste advokatmiljøer på fagfeltet. Kundene våre spenner fra store norske og internasjonale virksomheter til mindre selskaper og gründere.
Bull logo

Codex Advokat Oslo AS

Codex sin IPR- avdeling dekker sammen med våre andre næringsavdelinger hele det forretningsjuridiske spekteret. Våre spesialister bistår med sikring-, registrering-, tvister- og avtaler i forhold til alle typer immaterielle rettigheter.
Codex advokat logo

Curo AS

Curo AS er et patentkontor som kan beskytte dine oppfinnelser/produkter via patent, varemerke (trademark) og design, hvilket gir eksklusive rettigheter i markedet.
Curo logo

Dehns Nordic AS

Vi er opptatt av å levere kreative løsninger av høy kvalitet, som dekker alle våre klienters behov innen immaterielle rettigheter. Våre spesialistgrupper bistår klienter over hele verden innen alle mulige typer teknologi, samt i varemerker og design.
Dehns logo

Frogner Advokatkontor

Frogner advokatkontor kan i stor grad tilby juridisk skreddersøm og jobber med immaterialrett eller ipr-rett (designrett, opphavsrett, patentrett og varemerkerett).

Håmsø Patentbyrå AS

Å beskytte immaterielle rettigheter kan være en komplisert og omfattende prosess. La våre kyndige og dedikerte medarbeidere ta seg av søknadsprosessen og kontakten med myndigheter i inn- og utland. Så kan du konsentrere deg om produktet og bedriften din.
Håmsø logo

Innovatica AS

Innovatica AS er et privat konsulentfirma, som hjelper norske og utenlandske selskaper med å beskytte sine ideer. Vi bistår oppfinnere, bedrifter og næringsdrivende med varemerker, patenter og designbeskyttelse i Norge og utland.
Innovatica logo

Konnexus Advokatfirma AS

Konnexus focuses not only on providing advice on the technical aspects of Intellectual Property Rights but can also advise your business on managing them.
Konnexus logo

Nerderiket AS

Nerderiket AS hjelper små og mellomstore teknologibedrifter med å forstå og nyttiggjøre seg immaterielle verdier som patent, varemerke og design.
Nerderiket logo

Norsk patentbyrå AS

Vi i Norsk Patentbyrå AS er saksbehandlere og jurister med lang erfaring innen området industrielt rettsvern. Industrielt rettsvern er en gammel samlebetegnelse for patent, design og varemerker.
Norsk patentbyrå logo

Onsagers AS

Vi håndterer patent, varemerke og designbeskyttelse og bygger en solid IP-strategi for din bedrift. Våre ansatte har erfaring fra en rekke bransjer, og kombinerer inngående fagkunnskap med teknisk og juridisk kompetanse.
Onsagers logo

Plougmann Vingtoft

Plougmann Vingtoft er et av Skandinavias ledende konsulentfirmaer innen håndtering, beskyttelse, kommersialisering og strategisk bruk av IPR (patenter, varemerker og design).
Plougmann Vingtoft logo

Ræder Bing advokatfirma AS

Vårt advokatkontor har en av landets største og mest erfarne avdelinger innen rettighetsjuss. Vi bistår kunder i alle bransjer med å etablere, sikre og håndheve immaterielle rettigheter av alle slag.
Ræder Bing logo

SANDS Advokatfirma DA

SANDS er et av landets ledende fagmiljøer innen immaterialrett (IPR) - det vil si rådgivning knyttet til rettigheter innen patent, varemerke, design og opphavsrett.
Sands logo

Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS

Immaterialrett og markedsføringsrett. Vi bistår ved kartlegging, sikring, forvaltning, utnyttelse og håndheving av immaterielle verdier.
Logo Svensson Nøkleby

Tenden Advokatfirma ANS

Immaterielle rettigheter utgjør en stadig økende del av virksomhetenes verdier. Med globaliseringen og den teknologiske utviklingen, blir det også stadig viktigere å verne, og verne om, sine immaterielle rettigheter og forvalte disse riktig.
Tenden advokatfirma logo

Zacco Norway AS

Vi tilbyr et 360 °-perspektiv på immaterielle verdier: fra innlevering av patentsøknader, varemerkeregistrering og designbeskyttelse til programvareutvikling, beskyttelse av digital brands, cyber security, porteføljestyring og IP-strategier i den moderne økonomien.
Zacco logo

Zipip Advokat AS

Zipip lar små og mellomstore bedrifter enkelt sikre sine konkurransefortrinn med immaterielle rettigheter. Å sikre forspranget ditt har tidligere krevd dyre søknader og spesialisert kompetanse. Zipip demokratiserer tilgangen på proff bruk av IP.
Zipip logo
Publisert :
Sist oppdatert :