Hopp til hovedinnhold

Renere cellulose gir global miljøgevinst

""© Nicolas Tourrenc
Gjennom kompetanse innen salg og marked, forskning og produksjon, har Borregaard gjennom over 130 år utviklet et bioraffineri i verdensklasse.
BorregaardSarpsborg
Industribedriften Borregaard tilbyr hundrevis av produkter basert på tømmer fra norske og svenske skoger. Hele 95 prosent av bioraffineriets salg går til eksport.

Med tømmer som råstoff produserer selskapet biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte alternativer innen alt fra landbruk, fiskeri, næringsmidler og farmasi, til bygg, kosmetikk, drivstoff og batterier. På den måten møter Borregaards produkter langsiktige, globale utfordringer knyttet til befolkningsvekst, ressurstilgang og miljø- og klimabelastninger. Produktene og tjenestene selges til over hundre land over hele verden.

Eksportprisen 2020

Borregaard vant Eksportprisen 2020 i konkurranse med 101 andre nominerte bedrifter.

- Borregaard er et strålende eksempel på en virksomhet som har klart å kombinere innovasjon, vekst og bærekraft. Dette er et grønt industrieventyr Norge kan være stolt av, sa næringsminister Iselin Nybø som delte ut prisen på vegne av Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge.

I begrunnelsen sto det blant annet at selskapet har evnet å omstille seg kraftig, og gått fra å være en ganske tradisjonell norsk industrivirksomhet som utviklet cellulose og papir, til å bli et moderne industrikonsern med et bredt produktspekter og kunder over hele verden. Juryen la også vekt på at de viser god økologisk ressursforvaltning som gir en robusthet som tåler svingninger i enkeltmarkeder.

62 millioner fra Innovasjon Norge

Over de siste åtte årene har Borregaard mottatt både økonomisk støtte og ulike typer rådgivning fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova. Totalt har bedriften mottatt over 62 millioner kroner fra Innovasjon Norge.

- Borregaard satser tungt på å utvikle nye produkter basert på tømmer som er en fornybar ressurs. I tillegg til fokuset på bærekraft, har de høy innovasjonsevne og tydelige internasjonale ambisjoner. Bedriften skaper store verdier i og for Norge, forteller finansieringsrådgiver Hans Marius Brandstorp i Innovasjon Norge Oslo Viken.- Støtten fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vært utslagsgivende og risikoavlastende for oss, spesielt innen forskning og utvikling. I vår bransje må man kunne levere fullskala testproduksjon, og prosjektene må være håndfaste og gjennomførbare, sier innovasjonssjef spesialcellulose i Borregaard, Thomas Kristiansen.

Ettersom industribedriften selger løsninger til kunden og ikke bare fysiske produkter, er det viktig å ha lokal kompetanse i markedene selskapet etablerer seg i. Borregaard har 1100 ansatte ved fabrikker og salgskontorer i til sammen 16 land. Over ti prosent av de ansatte jobber i leddet som er tettest på kundene

Bærekraft og spesialisering

Råmaterialet og produksjonsprosessen regnes som svært grønn og bærekraftig, og selskapet er i verdenstoppen når det gjelder klimasertifisering. Blant de 1 million fast kubikkmeterne tømmer som årlig går gjennom bioraffineriet i Sarpsborg, er en stor andel restflis fra sagbrukene. På den måten utnyttes tømmerstokken fullt ut, i tillegg til at løsningene erstatter produkter som krever fossilbaserte og ikke-fornybare alternativer som råolje, mineralolje, petroleum og naturgass.

Fra 1990-tallet har Borregaard satset på spesialisering av celluloseprodukter. I løpet av de siste 30 årene har bioraffineriet utviklet flere produkter med høy renhet. Den seneste prosessteknologien er kaldalkaliekstraksjon, som fjerner en betydelig andel urenheter fra treet. Teknologien brukes bare av et fåtall av verdens celluloseprodusenter.

Som en erstatning for ferdige løsninger basert på kaldalkaliekstraksjon, har industribedriften utviklet en egen prosess kalt Ice Bear-teknologien. Fordelen med denne teknologien er at det krever mindre investeringer enn den konvensjonelle metoden. I tillegg gir Ice Bear-teknologien bioraffineriet bedre fleksibilitet til å produsere ulike cellulosekvaliteter med høyere renhet for å møte markedets behov.

- Denne produktserien går til bruksområder innen blant annet LCD-skjermer til mobiltelefoner, brilleinnfatninger, filterapplikasjoner og forsterkning i bildekk. Et annet bruksområde kan være biokompositter som er et bærekraftig alternativ til oljebaserte produkter, forteller Ali Moosavifar, teknisk servicesjef for spesialcellulose i Borregaard.

Markedsdrevet utvikling

Borregaards utvikling er markedsdrevet. Gjennom god forståelse av kundenes behov og kunnskap om produktenes bruksområder, skaper selskapet store verdier. I utvalgte segmenter er det økende krav til renhet, stabilitet og et bærekraftig råstoff. Utviklingsprosjekter som ICE Bear har vært essensielt for å komme inn i nye høyspesialiserte anvendelsesområder.

Styrende faktorer for Borregaard er:

  • Behovet i markedet for mer bærekraftige og plantebaserte produkter
  • Strengere regler og utfasing av fossilbasert plast drevet av forbrukertrender
  • Høye kvalitetskrav innen matindustri og farmasøytisk industri
  • Krevende applikasjoner der spor av urenheter kan være skadelig og uønsket for sluttproduktet, for eksempel LCD-skjermer


Publisert :
Sist oppdatert :