Hopp til hovedinnhold

Fiskehoder for vekst og eksport

""Foto: C Food Norway
Torskehodene skal ikke gå til spille. C Food Norway vet at i mange land blir dette betraktet som en delikatesse.
Bedre utnyttelse av fiskefangst la grunnlaget for C Food Norway. Nå bistår Innovasjon Norge bedriften med å utvikle en bærekraftig forretningsmodell for bruk av fiskehoder.   

Norge er en stor og viktig sjømatnasjon, men vi har potensial for å bli både mer bærekraftig og skape større verdier av det vi fangster. Målet er at alt vi fangster skal utnyttes, og ikke noe av fangsten skal gå til spille.

Drahjelp ut i verden

""Foto: C Food Norway
Planen er å produsere både tørkede, fryste, salta og hermetiserte hvitfiskhoder til bruk i måltider.

C Food Norway har jobbet mye med å utnytte rester av hvitfisk til mat og helsekostprodukter siden etableringen i 2013. Ålesund-bedriften har kommet langt med å utnytte fiskerygger og svømmeblærer, og er i gang med å utvikle bærekraftige og lønnsomme verdikjeder for fiskehoder. I mange land blir nettopp hodet betraktet som den beste delen av fisken.

- For å lykkes med nye sjømatprodukter i et globalt marked, trenger vi å lære andre lands kulturer og matvaner. Innovasjon Norges utekontor er viktige samarbeidspartnere for å øke bedriftenes markedskunnskap og kulturforståelse. Utekontorene gir nødvendig drahjelp for å introdusere produktene i mulige markeder, forteller Claus Opshaug, daglig leder i C Food Norway.

Stort potensial i Asia

I prosjektet kalt «Fishhead» skal bedriften utvikle et nytt grønt forretningskonsept i tett og langsiktig samarbeid med leverandører, utstyrsprodusenter og kunder. Planen er å produsere både tørkede, fryste, salta og hermetiserte hvitfiskhoder til bruk i måltider.

- Dette er et interessant og et viktig prosjekt med stort potensial, spesielt i Asia. C Food Norway er en foregangsbedrift for bransjen, sier Kari-Anne Lade Gjørvad, kunderådgiver for Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

Ut fra risikoen og miljøprofilen i prosjektet, har Innovasjon Norge innvilget tilskudd til både forprosjekt- og hovedprosjektfasen. Det er innvilget til sammen fire millioner kroner.

- Vi har også vektlagt at selskapet er opptatt av å involvere hele verdikjeden i utviklingsarbeidet, og at de ønsker å dele resultatene som kommer ut av prosjektet med øvrige relevante aktører i fiskerinæringen, sier Gjørvad.

- Finansiell drahjelp fra Innovasjon Norge, og deres kompetanse og nettverk er en kritisk suksessfaktor for at vi skal lykkes med forretningskonseptet vårt i det globale sjømatmarkedet, understreker Opshaug.

Vekst gjennom nye produkter

C Food Norway ble kåret til «Årets nyskaper» på Nordvestlandet i 2021. De rigger seg nå for vekst gjennom å tenke nytt og utvide produktporteføljen. For å realisere oppskaleringen, samarbeider de med flere forskningsinstitutter og finansieringskilder, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet arrangerer workshops hvor deltakere fra hele verdikjeden kan delta og bidra med innspill. De er også i gang med et scale up-program i regi av Ålesund kunnskapspark.Publisert :
Sist oppdatert :