Hopp til hovedinnhold

Suksess med digital helsetjeneste

Hånd som holder mobilFoto: Soheil Dabestani
DiffiaOslo
Samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og teknologibedriften Diffia har resultert i en ny løsning for oppfølging av pasienter. Nå vil flere sykehus kjøpe den innovative løsningen.

Sykehuset Østfold ville gjøre hverdagen for kreftpasientene bedre og gikk sammen med teknologibedriften Diffia og Sykehuspartner om å utvikle en digital løsning for å følge opp pasientene mer hjemme. Samarbeidet «Nyskapende pasientforløp» fikk finansiering, kompetanse og veiledning gjennom Innovasjon Norges ordning for offentlig-private partnerskap, Innovasjonspartnerskap.

- Innovasjonspartnerskap er en smart måte å løse samfunnsutfordringer på. Ordningen skal gjøre det lettere for det offentlige og næringslivet å samarbeide tett om å utvikle ny teknologi og nye arbeidsmåter på uløste offentlige behov, sier spesialrådgiver Sunniva Jonassen Fjelde.

En vinn-vinn-situasjon

Samarbeidet mellom Sykehuset Østfold og Diffia har resultert i appen Nimble Homewards. Med den kan helsepersonell følge opp pasienter på en enkel og trygg måte gjennom digitale skjemaer for kartlegging av symptomer, meldinger med tekst og bilde, samt måling av eksempelvis vekt og temperatur.

Løsningen gjør det mulig å ha digital oppfølging av pasienter som er hjemme mens de er under behandling av sykehuset. Løsningen er integrert med kliniske fagsystemer, og sikrer god dokumentasjon og enkel administrasjon. I tillegg til Sykehuset Østfold har seks andre helseforetak signalisert at de vil kjøpe appen.

- Jeg tenker at vi alle vinner på dette. Pasientene får bedre helsetjenester, sykehuset kan tilby bedre helsetjenester, og næringslivet kan selge og lage bærekraftige løsninger som det er stort behov for i helsesektoren, sier Ingunn Olsen, innovasjonssjef Sykehuset Østfold HF.

""Foto: Soheil Dabestani
Gjennomgang av brukerreisen under prosjektarbeidet hos Diffia.

- Dette partnerskapet har vært vellykket fordi brukerne har vært med å utforme Nimble, og slik har vi laget noe som løser faktiske behov og gjør hverdagen enklere for både helsepersonell og pasienter. En annen suksessfaktor har vært det gode samarbeidet med Sykehuspartner, som har ført til dype integrasjoner med sykehusets kjernesystemer. Det er en forutsetning for gode e-helseløsninger, forteller Soheil Dabestani, daglig leder i Diffia.

15 millioner til utvikling

Teknologibedriften Diffia startet opp i 2013 med et mål om å effektivisere kommunikasjonen og dokumentasjonen på sykehus. Med stor kunnskap om sykehusene og strukturene rundt, og noe drahjelp av koronapandemien som ga sykehusene et ekstra insentiv til å finne gode verktøy, har bedriften lykkes med løsningene sine.

Innovasjon Norge har bidratt med rådgivning og finansiering i flere omganger. Totalt har de mottatt 15 millioner kroner til utvikling av digitale samhandlingsverktøy. Leverandørutviklingsprogrammet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring bistår også med kompetanse og veiledning i gjennomføringen av Innovasjonspartnerskapet.

Vekst og skalering

- Nå handler det om å skalere til flere sykehus, avdelinger og pasientgrupper. Potensialet er stort fordi Nimble løser utfordringer inne på klinikken samtidig som den sikrer god oppfølging av pasienter som er hjemme - enten de bare skal svare på et par skjemaer eller om de trenger mer intensiv oppfølging, sier Dabestani.

- Digital hjemmeoppfølging er viktig. Mange i Norge bor langt unna sykehus og vil helst være hjemme, men samtidig føle seg ivaretatt. Diffias løsning har stort potensial - også internasjonalt – og vi er spente på fremtidsplanene, forteller Fjelde.Publisert :
Sist oppdatert :