Hopp til hovedinnhold

Lager lys i tunnelen

""© Jørn Roar Bamble
ExentricPorsgrunn
Exentric har utviklet et system som forbedrer belysning under boring og rehabilitering av tunneler.

Midlertidig belysning i tunnel har lenge vært en tidkrevende jobb. Løsningene er tunge, og det blir ofte feil på kabler og utstyr fordi det brukes i et røft miljø med høy luftfuktighet.

Positiv miljø- og samfunnseffekt

Porsgrunn-bedriften Exentric har jobbet for å løse disse utfordringene. De har laget et sammenkoblingssystem med fokus på lyskvalitet, holdbarhet og sikkerhet. Belysningsutstyret er lettere og dermed enklere å henge opp og ta ned.

- Selskapet har god bransjeforståelse og utvikler sin løsning i tett samarbeid med kunden. Det gir dem større treffsikkerhet når de skal lansere sitt produkt. Prosjektet skal gi positiv miljø- og samfunnseffekt da det øker tryggheten for arbeidere i tunnel, samtidig som systemet er gjenbrukbart, forteller Marte Lønnebakke, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge.

Ved hjelp av markedsavklaringstilskudd fra Innovasjon Norge, hentet bedriften gode innspill til prototype-utviklingen og oppnådde markedsaksept i form av en avtale om uttesting med NCC Infrastructure - et av Nordens ledende selskaper innen tunnelboring.

Innovasjon Norge har vært en viktig støttespiller i utviklingsarbeidet, og Exentric framhever særlig mentorordningen.

- Det er svært nyttig å ha en sparringpartner som ser prosjektet fra en annen vinkel enn deg. Mentorordningen til Innovasjon Norge har vært et viktig bidrag i forretningsutviklingen, og en tjeneste jeg anbefaler andre å benytte seg av, forteller Dag Jonassen, daglig leder i Exentric.

Kortreist pilotprosjekt

Bedriften, som holder til på Herøya Industripark i Porsgrunn, fant en nærliggende løsning da koronapandemien nok en gang satte en stopper for å teste prototypen utenlands – denne gangen på Færøyene.

Nå testes belysningssystemet i stedet ut i en tunnel under Industriparken. Jonassen berømmer Herøya Industripark for god hjelp og tilrettelegging, og forteller at det er svært praktisk å holde til i nærheten av testområdet. De kan enkelt ta med kunder ned i tunnelen for å iaktta løsningen.

Innovasjon Norge har bidratt med innovasjonstilskudd og oppstartlån i denne fasen.

- Det har vært helt avgjørende for oss og utviklingen ville tatt for lang tid uten denne finansieringen, understreker Jonassen.

Vekstambisjoner i Europa

Bedriften har klare vekstambisjoner. De tar sikte på å bli den foretrukne aktøren innen ferdselslys, først og fremst for de som bygger og rehabilitere tunneler i Skandinavia.

Målet er å levere 50 000 meter av produktet i første halvår 2021, og deretter satse for fullt i Europa. De har allerede leverandøravtaler med partnere i Polen, Italia, Sverige og Finland. Markedet internasjonalt er betydelig, og produktet kan også brukes i andre næringer som for eksempel kraftbransjen og bygg og anlegg.

Exentric har også agentur på Ex-belysning, som er fastmontert og portabelt belysningsutstyr spesiallaget for eksplosive omgivelser som raffinerier og offshorenæringen. De har nylig inngått en avtale med et av Europas største raffinerier om levering av slikt utstyr.Publisert :
Sist oppdatert :