Hopp til hovedinnhold

Vil erstatte fossile varmekilder i industrien

""Foto: Heaten
HeatenKristiansand
Halvparten av overskuddsvarme fra verdens industrier går til spille. Norske Heaten har utviklet en varmepumpe som gjenvinner varmen – og det kan gi radikale energi- og klimabesparelser.

– Teknologien Heaten har utviklet vil kunne gi et betydelig bidrag til energieffektivisering i industrien, noe som blir stadig mer aktuelt i dagens energimarked, sier Jon Arne Rasmussen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Agder.

Mer enn 50 prosent av verdens energiforbruk går til varmeproduksjon, og nesten 20 prosent av dette brukes til industriell oppvarming. Bare norsk industri alene har ifølge Sintef en overskuddsvarme årlig som utgjør 10 prosent av hele landets samlede energiforbruk. Varmen slippes rett ut igjen og går tapt. Det betyr at overskuddsvarme er en enorm, uutnyttet ressurs.

Den første utgaven av varmepumpen HeatBoosterFoto: Heaten
Den første HeatBoosteren var en 1 megawatts varmepumpe. På sikt skal den utvides til å få en kapasitet på 6 megawatt.


– Skal verden ha mulighet til å nå de globale klimamålene og redusere utslipp av klimagasser med 55 prosent innen 2030, må verdens industri bli mer energieffektiv. Den utfordringen har vi svart på med vår varmepumpe. Den gjenbruker overskuddsvarme fra industrien istedenfor at den blir sluppet rett ut igjen, sier medie- og merkevareleder Trine Robstad i Heaten.

Innovasjon Norge har stor tro på teknologiens betydning for dekarbonisering av industrien.

– Den industrielle varmepumpen kan spille en veldig viktig rolle i å gjøre industrielle prosesser mindre avhengig av fossil energi og redusere kostnader til elektrisitet i et presset marked, understreker Rasmussen.Avgjørende støtte fra Innovasjon Norge

I 2021 fikk Heaten bevilget 13 millioner kroner fra Innovasjon Norges miljøteknologi-ordning. Tilskuddet betyr at Innovasjon Norge ser på produktet som en god og bærekraftig løsning på en miljøutfordring.

– Det er absolutt tilfellet her. Heaten hadde behov for støtte til utvikling i en tidlig fase og hadde solide investorer med seg på laget. Teamet bak og planene fremover virker lovende, og vi ser frem til å følge testing av komponenter og demonstrasjon av løsningen, sier Rasmusssen.

Innovasjon Norge Agder har i tillegg til økonomisk støtte bidratt som rådgiver og støttespiller – også i form av sparring knyttet til prosjektplaner og kobling mot andre aktører i virkemiddelapparatet.

– Bidraget og hjelpen fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for å realisere prosjektet med å utvikle og bygge vår første pilot-varmepumpe. En operativ pilot-installasjon er nemlig av helt uvurderlig betydning for en videre kommersiell suksess, sier Robstad.

Sirkulær energibruk

Utfordringen selskapet stod overfor var at industrivarmen har for lav temperatur til videre bruk med konvensjonell teknologi.

– Vi har utviklet en varmepumpeteknologi som tar lavverdig spillvarme og øker temperaturen til høyverdig varme i megawatt-skala på opptil 200 grader. Først da kan den brukes på nytt i industrien. Det innebærer at mange industrier kan gå bort fra fossilt brennstoff, og de vil ikke slippe ut i nærheten av så mye CO2 som de gjør i dag, forteller Robstad.

Teknologien skaper en sirkulær løsning, der energieffektiviteten øker og tempoet i dekarboniseringen av industrien kan skrus betydelig opp. På sikt vil varmepumpen kunne erstatte dagens fossile varmekilder i industrien og bli en vesentlig bidragsyter til reduksjon av det globale CO2-utslippet.

Møter enormt behov i markedet

Varmepumpen er nå på full fart ut i et europeisk marked som tørster etter energibesparende og klimasmarte løsninger. Den første pilotmaskinen bygges høsten 2022 og vil først stå ferdig i Tyskland. Etter testing av maskinen skal den ut til pilotkunder første halvår av 2023, før småserieproduksjon av flere maskiner blir igangsatt.

- Vi ser allerede nå at vi har truffet markedet på riktig tidspunkt, og opplever enormt mange forespørsler fra velkjente firmaer i flere land i Europa – hovedsakelig i Tyskland, Belgia, Nederland, Frankrike, Spania og Italia, sier Robstad.

Rigget for vekst

Det krever en unik ingeniørkompetanse for å kunne utvikle en slik løsning for energisektoren. Gründerteamet bak Heaten, Geir Robstad og Harald Nes Rislå, har spisskompetanse på feltet og har samlet et solid team.

– I 2020 kjøpte vi rettighetene til Viking Heat Engines og dannet Heaten AS. Siden da har vi samlet et sterkt internasjonalt team med lang erfaring innen fagfeltet, og inngått strategisk partnerskap med verdens største motorutviklingsselskap, AVL, sier Robstad.

Også på investorsiden har Heaten fått med seg sterke krefter. I januar 2021 mottok Heaten en investering på 60 millioner kroner fra Nysnø, Shell Ventures og Azolla Ventures.Publisert :
Sist oppdatert :