Hopp til hovedinnhold

Innovativ programvare baner vei for grønne bygg

Ansatte i Kvist Solutions© Kvist Solutions
Kvist SolutionsTrøndelag
Det begynte som et sideprosjekt i studietiden, under pandemien. Nå tar Kvist Solutions sitt første viktige steg ut i verden. Støtten fra Innovasjon Norge har vært essensiell helt fra start. Midlene har gitt oss mulighet til å ekspandere i en raskere takt enn vi trodde var mulig, forklarer Mathias Berntzen Engevik.

Sammen med medgründer Fabian Utigard startet han programvareselskapet Kvist Solutions i 2020. Sommeren to år senere lanserte de den nyttige plattformen for planlegging og oppfølging av grønne bygg.

Siden den gang har Kvist Solutions fått kunder og prosjekter på 130 eiendommer og byggeplasser. Nå skal altså selskapet ut i verden.

- Først ut er Sverige. Markedet der er langt større enn i Norge, så dette er et stort steg for oss.

Komplekst problem

Nye lovkrav for bygg og eiendom

I 2021 innførte EU nye klassifiseringssystemer for bærekraftige investeringer, som blant annet omfatter bygg og eiendom. Systemet trådte i kraft fra januar 2023, og har fått flere bygg- og eiendomsaktører til å åpne øynene for miljøsertifiseringer på grunn av de nye lovkravene.

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for 39 prosent av karbonutslippet på verdensbasis. I tillegg står bransjen for 25 prosent av avfallet og 40 prosent av energibruken. For å reversere denne trenden, tvinges næringen til å tenke nytt, og det kommer stadig strengere krav til prosjektene.

– Den store omveltningen er helt nødvendig, men miljørapportering i praksis er ikke problemfritt. Sertifiseringene oppleves som dyre og kunnskapskrevende. Prosessene mangler standardisering, og opp til 50 personer må samarbeide for å utarbeide, strukturere og sende inn nødvendig dokumentasjon, forklarer Engevik.

For å bygge grønt, utarbeide miljøanalyser, og gjennomføre en miljøsertifisering er man med andre ord avhengig av aktører fra hele verdikjeden.

Miljøanalyser og -sertifiseringsprosesser koster byggherrer og entreprenører milliarder av kroner hvert eneste år.
Engevik.

Vil gjøre det lettere å bygge grønt

Gründeren forteller at det tidligere ikke fantes noen digitale verktøy som kunne hjelpe aktørene gjennom "miljø-prosessen", annet enn mail og excel. Dette har ført til store barrierer, som igjen bidratt til at for få har bygget og driftet miljøvennlige bygg. Med støtte fra Innovasjon Norge fikk startupen støtte til gjennomføre en markedsavklaring. Denne analysen bidro til at Kvist Solutions kunne kartlegge bransjens behov, og tilpasse seg disse.

– Bransjen er rett og slett avhengig av å bli mer datadrevet for å takle den grønne omstillingen.

Bilde av Fabian og Mathias© Isak Uyar Orestad, Kolonihaven.

Gründerduoen bak selskapet har altså i løpet av kort tid utviklet en plattform som gjør miljøsertifisering av bygg og eiendom enkelt. Løsningen er en skybasert programvare eiendomsselskaper, konsulenter og entreprenører planlegge, gjennomføre og forvalte miljøsertifikater på en kostnadseffektiv. Engevik forteller at produktet deres blitt svært godt mottatt.

Vi er i en takknemlig situasjon. Vi kan hjelpe en hel bransje med å gjøre det lettere å bygge grønt, ved å fjerne friksjon som oppstår ved å velge bærekraftige løsninger i byggene sine. Videre sørger vi for at bransjen må gjøre mindre av det som er vanskelig, tungvint og kjedelig, slik at de får tid til mer av det som er verdiskapende og gøy – og som faktisk gir miljømessig verdi, forklarer han.
Engevik.

Konseptet er godt forankret

Janne Bøklepp er seniorrådgiver i Innovasjon Norge, og har lang erfaring med å hjelpe bedrifter i oppstartsfasen. Hun har fulgt Kvist Solutions fra start, og har latt seg imponere over de to gründernes fart og innsatsvilje.

Bøklepp forteller at konseptet er godt forankret i faktiske behov og utfordringer man ser i bransjen, men mener det er flere grunner til at gründerne har lykkes så raskt.

– Fabian og Mathias har vært eksepsjonelt gode på å jobbe tett med kundene. De treffer kundebehov, har – og er – dyktige partnere, og er gode på hente penger.

I tillegg gjør selskapet en stor innsats for en mer bærekraftig bransje. Kvist Solutions løsning, automatiserer manuelle og ressurskrevende prosesser, og reduserer risikoen for å gjøre kostbare og klimafiendtlige feil i prosjektene. Ved å senke både prosesskostnader og kunnskapsbarrierer, er målet å insentivere flere til å bygge og drifte miljøvennlige bygg og anleggsprosjekter.

– I lys av dette, ble de tildelt et miljøteknologitilskudd på fire millioner kroner i 2022. Innovasjon Norge har også vært inne med andre tiltak, tilskudd og finansieringsstøtte helt siden oppstarten, forteller seniorrådgiveren.

Kvist-gründer Engevik stemmer i med en takknemlig presisering:

Vi hadde ikke vært der vi er i dag uten Innovasjon Norge. Det har hatt enormt mye å si at noen har troen på oss og forretningsideen vår. Det har gitt både fart, trygghet og kredibilitet å ha Innovasjon Norge i ryggen. 
Engevik.
Publisert :
Sist oppdatert :