Hopp til hovedinnhold

Snudde koronapermitteringer til smittevernselskap

""© Zenmore Media
Koronapandemien utfordret tilgangen på smittevernutstyr, og norske Innovern produserer nå munnbind for fullt.
InnovernSykkylven
Da Sykkylven kommune sto i en arbeidsledighetskrise i mars 2020, ble Innovern stiftet og fikk innvilget lån fra Innovasjon Norge på rekordtid. I dag har selskapet mange ansatte og en lys fremtid.

– Lånet fra Innovasjon Norge var grunnlaget for at vi klarte å komme i gang. Det var helt avgjørende, forteller styreleder i Innovern, Leif-Jarle Aure.

På dette tidspunktet var Sykkylven blant kommunene i landet med høyest arbeidsledighet.

– Næringslivet her i Sykkylven er bygd rundt vareproduserende industri, med møbelproduksjon som den desidert viktigste bransjen. Da flere produksjonsbedrifter måtte stenge en periode, ble folk permittert over en lav sko, sier Aure.

Hele verden trengte smittevernutstyr

I selskapet Amatec, som leverer maskiner og produksjonsutstyr til industri, så de raskt at verden kom til å ha stort behov for smittevernutstyr. De kastet seg rundt sammen med noen andre lokale partnere og 25. mars ble selskapet Innovern stiftet, med produksjon av kirurgiske munnbind som første mål.

– Da koronaen først traff oss, var Norge veldig avhengig av import av smittevernutstyr, blant annet fra Kina. Og siden hele verden hadde behov for slikt utstyr samtidig, var tanken å heller produsere mer selv, forteller kundeansvarlig i Innovasjon Norge, Kari-Anne Lade Gjørvad.

Ifølge henne var det mange initiativer rundt om i landet, men Innovasjon Norge bestemte seg for å satse på Innovern fordi bedriften hadde kompetanse fra relevante fagmiljøer innenfor møbelproduksjon og industrimaskiner, samt tilgang til ledige produksjonslokaler. Innovasjon Norge så fort potensialet for nye arbeidsplasser.

– I lokalsamfunnet vårt er det høy kompetanse på automatisering, og det var en av grunnpilarene for etableringen av selskapet; å automatisere munnbindproduksjonen, forklarer Aure.


""© Innovern
I november 2020 var statsminister Erna Solberg på besøk hos Innovern og da ble det offisiell åpning med snorklipping.

At regjeringen fikk oppfylt ønsket om nasjonal produksjon av smittevernutstyr ble også anerkjent. Statsministeren dro på besøk til selskapet og sto for snorklippingen.

– Det har vært et vellykket prosjekt, som har fått mye oppmerksomhet og har blitt omtalt i både lokale og nasjonale medier, forteller Gjørvad.

Godt internt samarbeid

Ifølge Gjørvad var Innovern-tilfellet et strålende eksempel på hvordan Innovasjon Norge kan samarbeide raskt på tvers av avdelinger. To uker etter at søknaden kom inn fikk bedriften et lånetilbud med gode betingelser og rentefritak i ett år.

– Det var en veldig spennende case å jobbe med. Det ble koblet inn kompetanse på tvers av kontorer, og ansatte med kompetanse innenfor helse i Oslo, forteller hun.

Innovern klarte dessuten å lande en avtale med Sykehusinnkjøp om innkjøp av 20 millioner munnbind. Aure er tydelig på at uten den ordren og lånefinansieringen fra Innovasjon Norge, hadde de ikke klart å få selskapet i gang.

– Innovasjon Norge ga oss god drahjelp under fødselen, sier styrelederen.

Bærekraftig solskinnshistorie

Han har stor tro på at det som var en vanskelig koronasituasjon, med permitteringer og arbeidsledighet, har gitt grobunn for et bærekraftig og innovativt selskap. Situasjonen i hele Sykkylven er en helt annen enn i mars 2020.

– Det gikk fra å være en krise i hele kommunen til å bli en solskinnshistorie, dette: Fra å være blant kommunene med høyest arbeidsledighet i landet, til å ha rundt 150 stillinger utlyst. For meg som er født og oppvokst i Sykkylven, så er det ekstra gledelig, sier Gjørvad.

Og selskapet planlegger for videre vekst.

– Vi har en produksjon som blir mer og mer automatisert, og vi diskuterer om vi skal sikte oss inn på flere typer smittevernutstyr, sier Aure.


Publisert :
Sist oppdatert :