Hopp til hovedinnhold

Storproduksjon av grønt hydrogen

""Foto: Kristin Støylen
Teamet i Norwegian Hydrogen.
På Hellesylt ved Geirangerfjorden bygges Møre og Romsdals første fabrikk for grønt hydrogen. Bak prosjektet står selskapet Norwegian Hydrogen som vil produsere og selge til Norge og Norden.

Verden trenger en bærekraftig energiutvikling og å gå over til fornybare energibærere, slik som hydrogen. Grunnstoffet kan holde på energi for senere bruk eller lagring, og mange vurderer det til å være framtidens beste drivstoff. Grønt hydrogen blir produsert gjennom elektrolyse drevet fram av fornybare energikilder som sol-, vann- eller vindkraft.

Drivstoff til maritime kunder

Stortinget har vedtatt å iverksette et nullutslippsregime i området Geirangerfjorden fra 2026. Det innebærer at alle turistbåter og ferger som skal inn i fjorden, må gå på utslippsfrie motorer drevet av hydrogen, batteri eller lignende. Nullutslippet er satt for å bevare de unike fjordene våre, og for å bidra til FNs mål om å ikke overstige 1,5 grader i global oppvarming.

""© Illustrasjon: Norwegian Hydrogen
Slik kan en fabrikk se ut.


Det spesielle med Hellesylt er at det der finnes tidvis mye «innstengt kraft», som vil si at det produseres mer strøm fra vannkraft enn det som kan brukes og eksporteres ut av området. Dette gjør stedet perfekt for produksjon av grønt hydrogen, og anlegget vil daglig kunne produsere og levere 1,3 tonn grønt hydrogen til markedet innen utgangen av 2023.

Hovedmarkedet til Norwegian Hydrogen er maritime kunder som ferger, yachter og cruiseskip, samt tungtransport på land. I tillegg er det et stort industrielt marked med stor etterspørsel etter utslippsfrie energibærere.

- Vi ønsker at distribusjonen blir så nær som mulig selve produksjonen. Det vil si at ferger og båter, og lastebiler og trailere skal kunne fylle på Hellesylt. Vi vil også kunne distribuere via tanker i containere til andre fyllestasjoner lengre borte, forteller Marielle Furnes Mannseth, Brand and Marketing Director i Norwegian Hydrogen.

Hun legger til at for prosjekter i andre deler av Norden, som er deres fokusmarked, ønsker de å produsere der - ute i markedet.


Finansiering fra Pilot-E-ordningen

Hydrogenanlegget på Hellesylt har mottatt 46,6 millioner kroner fra Pilot-E-ordningen. Finansieringstilbudet er etablert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova og skal bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp, og en mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt.

- For å kunne sette i gang dette prosjektet og andre prosjekt, er vi helt avhengige av støtte og risikoavlastning. Vi har private eiere som tar største delen av investeringene, men vi klarer det ikke uten hjelp fra virkemiddelapparatet, sier Furnes Mannseth.

- Selskapet er tidlig ute med storskala-produksjon av grønt hydrogen, og det er stor finansiell og teknisk risiko forbundet med dette komplekse prosjektet. For at det skal kunne realiseres, er det viktig at vi avlaster risikoen tilstrekkelig, forteller Alfred Øverland, innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge i Møre og Romsdal.

Innovasjon Norge forventer mye læring som vil være til nytte for andre aktører som skal gjøre det samme i fremtiden.

- Hydrogen blir en viktig energibærer på fartøy der driftsprofilen ikke passer med for eksempel batteri. Men prosjektet dreier seg om mer enn hydrogenproduksjon, det handler om hele verdikjeden. Vi trenger aktører som tør og vil industrialisere disse prosessene, poengterer Øverland.

Utnytter biprodukter

Biproduktene fra hydrogenproduksjonen er varme og oksygen, og Norwegian Hydrogen er opptatt av å utnytte disse med tanke på sirkulærøkonomi og at prisen på hydrogen skal bli mer konkurransedyktig. Varmen fra produksjonen på Hellesylt vil blant annet kunne gå til oppvarming av et hotell i nærheten, og oksygenet vil bli brukt i fiskeoppdrett.

Ålesund-selskapet er en pådriver for at hydrogen skal bli sentralt i den grønne omstillingen, og de samarbeider tett med relevante næringsklynger som Ocean Hyway cluster, GCE Blue Maritime, Skift, Zero og Energi i Nord.Publisert :
Sist oppdatert :