Hopp til hovedinnhold

Gir nytt liv til plastavfall

""© Lykt Foto & Film
OceanizeNærøysund
En liten bedrift på Ottersøya har tatt opp kampen mot et stort miljøproblem: plastavfall fra havbruk- og landbruksnæringen. Ved å videreforedle avfallet kan det brukes til produksjon av nye produkter.

Oceanize, bestående av de to datterselskapene Containerservice Ottersøy (COAS) og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC), har blitt en nasjonal spydspiss innenfor resirkulering av plastavfall.

Siden 2011 har COAS, ved hjelp av en mobil kvern, hentet marint avfall fra Stathelle i sør til Øst-Finnmark i nord. Selskapet har blant annet samlet inn rundt 17 000 tonn kassert utstyr fra havbruksnæringen. COAS sorterer og bearbeider avfallet, før det går videre til NOPREC, som gjør det om til plastgranulat. Deretter selges granulatet videre og blir brukt til å lage nye produkter.

Vinn-vinn for alle

Hver kilo med plast som nyproduseres og til slutt forbrennes, slipper ut fem kilo med CO2. I dag klarer NOPREC å gjenvinne 3500 tonn plast årlig. Det sparer altså samfunnet for et CO2-utslipp på 17 500 tonn årlig – tilsvarende et gjennomsnittlig utslipp fra omtrent 10 000 biler!

– Oceanize tar tak i et stort miljøproblem og skaper en sirkulærøkonomi som blir vinn-vinn for alle. Det bidrar til verdiskaping og en betydelig reduksjon av plastproblemet - det er unikt, mener finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag, Roger Hatling.

God veiledning fra Innovasjon Norge

Selskapet har hatt et kundeforhold med Innovasjon Norge i mange år og fått bistand på forskjellige områder, både utviklingsmidler gjennom den nasjonale miljøteknologiordningen, investeringsstøtte gjennom regionale distriktsmidler og såkalt mentorstøtte, hvor selskapet blir koblet til en ekstern mentorressurs.

– Vi har hatt veldig god hjelp fra Innovasjon Norge. Etter et langt kundeforhold, kjenner de oss godt og gir oss god veiledning som vi er veldig fornøyde med, sier selskapets bærekraftrådgiver, Helene Øyangen Lindberg.

En pioner

Oceanize så dagens lys allerede i 1979, med innsamling og håndtering av næringsavfall. I dag har selskapet rundt 30 ansatte og er en av landets største innsamlere av plast. 100 prosent av plasten de samler inn fra næringslivet gjenvinnes – enten som materialgjenvinning eller energigjenvinning.

Og ingenting tyder på at det lille Trøndelag-selskapet har planer om å bremse utviklingen med det første. De er i gang med å etablere en ny produksjonslinje for å kunne gjenvinne flere plasttyper, og å heve egen kompetanse og videreutvikle metoder og prosesser.

De vil dessuten etablere et eget laboratorium for å kunne analysere all plast i gjenvinningsprosessen, slik at de kan oppfylle plastindustriens strenge krav til dokumentasjon av plastgranulatets kvalitet og egenskaper.

– Vi skal være det kompetansemiljøet som man henvender seg til. Vi vil være et resirkuleringsanlegg for industriplast for hele Norge, sier Lindberg.

Ifølge Hatling er selskapet en pioner innen sitt område, og han mener det er helt spesielt at den lille distriktsbedriften har klart å ta en slik rolle som de har gjort nasjonalt.

– Menneskene bak Oceanize har bygget opp og investert mye. De har utviklet egen teknologi og tatt risiko med investeringer som ikke nødvendigvis gir lønnsomhet på kort sikt, men som krever ambisjon og tålmodighet. Slik har de bygget en business, skapt arbeidsplasser og i tillegg hjulpet miljøet. Jeg er imponert over pågangsmotet og drivkraften selskapet har, sier han.


Publisert :
Sist oppdatert :