Hopp til hovedinnhold

Smart lagring av energi for en grønnere verden

""Foto: OSO Hotwater
De høye strømprisene har gjort energistyring enda mer relevant.
OSO HotwaterHokksund
OSO Hotwater er en ledende produsent i Europa av miljøvennlige varmtvannsberedere, og datterselskapet satser for fullt på energistyring. Den smarte teknologien til OSO Energy har globalt potensial.

I over 90 år har familiebedriften OSO Hotwater produsert varmtvannsberedere. Fra fabrikken på Hokksund forsyner selskapet Norge og andre land med beredere som er energibesparende og har lang levetid. 65 prosent av omsetningen kommer fra eksport.

""Foto: Innovasjon Norge
Sigurd Braathen er tredje generasjons eier av familiebedriften OSO Hotwater. 

I 2020 bestemte datterselskapet OSO Energy seg for å rendyrke satsingen på energistyring. De smarte styringsenhetene gir lavere strømutgifter og reduserte karbonutslipp.

Regiondirektør i Innovasjon Norge Oslo Viken, Kristin Willoch Haugen, er svært imponert over utviklingen og omstillingen i familiebedriften. OSO satser på robotisert produksjon, og bidrar betydelig til det grønne skiftet og norsk eksport.

- Gjennom det de selv kaller sine «blå batterier», som viser til energilagringseffekten i de smarte varmtvannsberederne, vil Norge virkelig ta et stort skritt i riktig retning når det gjelder energioptimalisering, sier hun.

Finansiering for innovasjon

Overgangen fra produksjonsbedrift til tilbyder av grønn digital teknologi, stiller nye krav til utvikling, forretningsmodeller og kundeforståelse, og krever ny kompetanse og muligheter for å teste løsningene.

- I en tidlig utviklingsfase med ukjent teknologi er det ekstra viktig å få støtte til å ta stegene som er nødvendig, sier salgssjef i OSO Energy, Kim Arild Tandberg.

- Den økonomiske støtten vi fikk fra Pilot-E-ordningen i Innovasjon Norge har vært sentral for å utvikle produktet til det det er i dag, sier han.

Selskapet har fått tilskudd til miljøteknologi fra Innovasjon i Norge i to omganger. Det siste ble tildelt i begynnelsen av 2022 og til et samarbeid mellom OSO, Kongsberg Digital, Epos Consulting og Saint John Energy i Canada. Prosjektet går ut på å utvikle et smart system som gjør at varmtvannsberederne kan fungere som energilagre i strømnettet og bidra til en utjevning av forbrukstopper. Systemet skal "lære" seg forbruksmønsteret i nettet og styre varmtvannsberederne optimalt i forhold til dette.

Klare for skalering

Norden, Storbritannia og Canada er hovedmarkeder for den nye satsingen rettet mot forbrukermarkedet og videreføringen av salg til forretningsmarkedet.

- OSO har bygget opp et større internasjonalt marked med en tradisjonell forretningsmodell og ferdigvare, men har også brukt et internasjonalt marked for å teste ny teknologi. De er nå klare for skalering, sier Maria Lundstad Aulie, rådgiver for internasjonal satsing i Innovasjon Norge Oslo Viken.

OSO Hotwater er med i eksportprogrammet Global Gateways. Gjennom programmet har de fått en dedikert rådgiver som utvikler en vekstplan sammen med dem, og selskapet følges opp over flere år. Slik blir OSO en del av Norges eksportlandslag, og Innovasjon Norge tilbyr relevant kompetanse, rådgivning og nettverk - til riktig tid. Programmet hjelper bedrifter med å redusere risiko og sikre raskere tilgang til nye markeder.

OSO har også deltatt på Innovasjon Norges strategiworkshop for internasjonal markedsutvikling. Her fikk de tilgang til rammeverk som gjør det enklere og mer effektivt å kartlegge nye markeder. De har også fått hjelp av flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet til blant annet markedsundersøkelser, etableringsråd og samarbeidsprosjekt.

Lagrer mer energi

OSO Energy selger beredere og styringsenheter som en pakke, men de selger også styringsenhetene separat for ettermontering på kundenes beredere.

En stor fordel med å unngå forbrukstopper er at man kan unngå å ta i bruk forurensende og dyre energikilder som kull, gass og olje. Dette er veldig aktuelt for mange land i Europa, der for eksempel solenergi genereres midt på dagen og kan brukes til å varme opp vannet. Med mer varierende energiproduksjon er det et stort behov for kostnadseffektiv lagring av energi.

Siden OSOs tanker lages av rustfritt stål i motsetning til glassemaljert stål, som de fleste andre bruker, tåler de høyere varme. Det gir en stor miljømessig fordel å lagre vannet til 75 grader istedenfor 60 grader. Vanligvis brukes vannet ved ca 40 grader, og dermed kan OSOs tanker lagre mer energi på samme volum. I tillegg er levetiden til produktet vesentlig lenger.

Bedre kontroll på kostnadene

I en vanlig husholdning i Norge kommer 20-40 prosent av energiforbruket fra varmtvannsberedere. Dersom man dusjer om morgenen, kan man styre gjenoppvarmingen så den skjer en tid på døgnet med lavere priser. Via en app kan forbrukere selv aktivere prisoptimalisering og følge med på forbruket.

En nedre grense er programmert inn så ikke vannet skal bli for kaldt, og forbrukere behøver ikke å endre vanene sine. Hvis man reiser på ferie, kan man sette berederen i dvalemodus så den bruker lite energi når huset er tomt. Siden vannet blir varmet opp jevnlig for å hindre bakterievekst og man betaler for det høyeste prisnivået, er OSOs forbruksstyring en smart måte å redusere kostnadene på.

Les også: OSO Energy unlocks the power of water heatersPublisert :
Sist oppdatert :