Hopp til hovedinnhold

Gjør byggebransjen grønnere

""Foto: Spilka
Spilka Industri har nylig fullført fasaden på Rørstadmarka barneskole i Sula kommue.
A/S Spilka Industri er historien om den lille familiedrevne dokkevogn-fabrikken fra mellomkrigsårene, som i dag lager bærekraftige materialer til bygningsindustrien.

I 1959 konstruerte Harald Kvasnes fra Vegsund utenfor Ålesund et beslag og et vindu hvor vindusrammen kunne snus 180 grader rundt - uten at vinduet roterte inn i rommet. Med det kunne vinduet enkelt vaskes og vedlikeholdes fra rommet. Beslaget ble patentert og vinduet registrert under varemerket Husmorvinduet, senere endret til H-Vinduet.

Denne typen vinduer var med på å revolusjonere det norske vindusmarkedet, og har siden etablert seg som den desidert mest brukte vindustypen i Norge. De utadslående vinduene har også solid fotfeste i Sverige og er en etablert vindustype i Storbritannia. Spilka Industri selger i dag beslag og tilhørende systemløsning for produksjon av slike vinduer og har kunder i mer enn 20 land.

Patentet på H-vinduet har gitt Ålesund-selskapet gode inntekter i en årrekke, men for å få til videre vekst måtte en helt ny satsing til.Finansiering av forprosjekt

Byggebransjen er kjent som «40-bransjen», fordi 40 prosent av energibruk, avfall, råvareuttak og klimagassutslipp kommer fra byggebransjen på verdensbasis. I tillegg fører klimaendringer til villere og våtere vær som gjør bygninger mer utsatt for ytre påvirkning. Råteskader på bygninger er en økende forsikringsfaktor.

Disse utfordringene har Spilka Industri sett på som et mulighetsrom for innovasjon. De har allerede en svært god materialkompetanse på stål og aluminium etter utvikling, produksjon og salg i en årrekke. Nå vil de lage nye produkter basert på disse materialene.

""Foto: Spilka
Slik ser festesystemet ut bak fasadeplatene.


Etter et forprosjekt delfinansiert av Innovasjon Norge, fant selskapet blant annet ut at det var behov for enkle og solide festesystem for fasadeplater.

- Vi har brukt betydelige ressurser på dette prosjektet over lengre tid, og er stolte av å kunne presentere kanskje det beste fasadebekledningssystemet i markedet i dag, kalt Fixade, forteller Terje Bøe, administrerende direktør i Spilka Industri.

Finansieringsrådgiver Magne Aarsnes i Innovasjon Norge i Møre og Romsdal har stor tro på at bedriften vil vokse videre.

- Vi ønsker å bidra inn i selskapets ambisjoner om å kapre kunder og markeder internasjonalt. Prosjektet er vurdert som miljøvennlig og har et stort potensial for eksport, sier han og legger til at prosjektet har vært viktig for bedriften i en omstillingsfase.

Grunnlag for god vekst

Interessen for produktet er stor, og grunnlaget for kraftig vekst er lagt. Satsingen på fasadebekledning er nå etablert i et eget datterselskap, Spilka Building Solutions (SBS).

- Fixade gir arkitekten frihet til å leke seg med farger og elementer for å gi bygget særpreg. Tiden på byggeplassen reduseres til et minimum, og kapp og avfall fra monteringen er eliminert, sier Bøe.

Han forteller at de gir vi 60 års garanti, og dersom bygget av en eller annen grunn rives, kan platene og festesystemet enkelt plukkes ned og gjenbrukes på et nytt bygg. Etter endt levetid kan festesystemet resirkuleres og gjenoppstå som nytt festesystem, flydeler eller brusbokser.Publisert :
Sist oppdatert :