Hopp til hovedinnhold

Lager enklere videomøter for millioner av brukere

""© Synergy Sky
Synergy Sky sørger for at det tekniske fungerer sømløst og effektivt i digitale møter.
I en tid der stadig flere møter arrangeres digitalt, tilbyr IT-selskapet Synergy Sky en løsning som gjør videomøter enklere. Den unike skyløsningen fungerer på tvers av plattformer og landegrenser, og 95 prosent av inntektene deres kommer fra eksport.

Digitale møter og videokonferanser kan være utfordrende dersom man er på ulike tekniske plattformer og inkluderer fysiske rom. Ikke-kompatible løsninger stiller krav til både arrangøren og brukerne, og fører ofte til forsinkelser og sikkerhetsutfordringer.

Oslo-bedriften Synergy Sky syr sammen andres digitale møteromsløsninger, som for eksempel Microsoft Teams, Google Meet, Zoom og Ciscos Webex. I tillegg optimaliserer de fysiske møterom som brukes til videokonferanser. Ifølge gründerne er de foreløpig den eneste aktøren som ikke selv har egen møteplattform, og blir dermed en samarbeidspartner istedenfor en konkurrent.

Kundelisten er lang og består av omtrent 500 kunder, inkludert velkjente selskaper som Société Générale, Ericsson, Dell, Storebrand og Tieto.

Innovasjonslån på 21 millioner

Da de mottok det første innovasjonslånet fra Innovasjon Norge i 2015, hadde selskapet allerede en godt etablert omsetning, men søkte om kapital for å kunne styrke produkt- og markedsutviklingen på et internasjonalt nivå. Med tilskuddet til innovasjonskontrakt noen år senere kunne de videreutvikle kommunikasjonsplattformen.

- Midlene fra Innovasjon Norge har uten tvil vært utløsende for å kunne ekspandere globalt, sier gründer og daglig leder i Synergy Sky, Ståle Reitan.

Innovasjonslånet på 21 millioner som de fikk i 2021 bidrar til ytterligere vekst internasjonalt. Ved å kommersialisere løsningen kan de hjelpe mange millioner eksisterende systemer til å fungere på tvers av videoplattformer. Lånet fra Innovasjon Norge er viktig for både størrelsen på prosjektet og tempoet på gjennomføringen.

- Synergy Sky har benyttet flere av Innovasjon Norges tjenester, og har demonstrert stor innovativ kapasitet og gjennomføringsevne. De er allerede en ledende global aktør, og Innovasjon Norge hadde derfor mulighet til å innvilge et lån for videre skalering, forteller Benjamin Bækkelund Haskel, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo Viken.

Sparer tid og utgifter

Bedriften er ikke så opptatt av å hjelpe bedrifter til å øke Return on Investment (ROI), men å redusere Waste of Time (WOT).

- Bedrifter bruker i gjennomsnitt 12 minutter på å sette opp en videokonferanse. NAV har for eksempel over 1000 møterom. De har mye å spare på mer effektive videomøteløsninger, sier Reitan, og utdyper.

- Med Synergy SKY CONNECT får brukerne et enkelt brukergrensesnitt og kan enklere kommunisere fra et fysisk rom til mange digitale tilhørere i ulike land. Man unngår forsinkelser og tidstyver, sparer reisekostnader og optimaliserer bruken av dyre lokaler.

Kunder på alle kontinenter

Flesteparten av kundene er i USA, England og Skandinavia. Synergy Sky har bygget en forhandlerstruktur med 60 partnere som selger selskapets produkter til sine kunder, samt Microsoft og Cisco som distributører, som igjen selger via sine partnere. Oslo-selskapet har salgskontorer i USA, Storbritannia og Sverige, og enda flere er under planlegging.

Koronaperioden har vært krevende siden bedrifter i mindre grad har tatt i bruk fysiske møterom og nysalg i markedet har vært vanskelig. Nå som pandemien avtar, vurderes markedspotensialet som stort og voksende.Publisert :
Sist oppdatert :