Hopp til hovedinnhold

Et industrieventyr i tre

""Foto: Anette Wie
Talgø er god kjent for sine terrassebord og utvendig panel fra MøreRoyal.
I over 120 år har Talgø-familien produsert og solgt trelast, og klart å tilpasse seg nye tider. Med Innovasjon Norge på laget møter de nå nye markeder i Europa.

Talgø-konsernet er i dag en betydelig aktør innen trevare og særlig kjent for merkevaren MøreRoyal, produsert av Talgø MøreTre. Konsernet er også en betydelig aktør innen ferdige byggeelementer gjennom selskapet Talgø Bygg. Konsernsjef Terje Talgø er fjerde generasjon som leder familiebedriften med hovedkontor, fabrikker og byggevarebutikker i Surnadal på Nordmøre.

Eksportreisen starter i Sverige

- Vi har med god hjelp av Innovasjon Norge klart å skape et navn og levere et etterspurt produkt. MøreRoyal finnes hos de fleste byggevarekjedene i landet, sier Talgø.

Han forteller at det desidert største markedet er Norge, men at de er i gang internasjonalt. Bedriften vil ikke etablere egne salgskontor i nye markeder, men heller knytte seg til kompetente miljøer.

- Siden mesteparten av råstoffet vi kjøper inn stammer fra Sverige, var det naturlig å begynne eksportreisen der. Vi har ansatt to personer, og det har gitt god økning i markedet og potensial for videre vekst, sier Talgø.

Bedriften har også besluttet å inngå samarbeid i Tyskland, Litauen og Tsjekkia. Det står også andre land på listen som Talgø ser for seg å eksportere varer til innen kort tid.Nøkkelen er tilpasning

Evnen og viljen til å anvende ny teknologi og effektivisere industriproduksjonen har fulgt Talgø fra begynnelsen av. Selskapet var tidlig ute med å benytte elektrisitet for å få motorkraft til maskinparken. I dag er tilgangen på energi fremdeles viktig, men de legger mye større vekt på måten energien utnyttes på og en bærekraftig bruk av ressursene.

Bedriften var også tidlig ute med serieproduksjon og etter hvert som utviklingen har gått framover, er datamaskiner til å styre mekaniske maskiner og moderne industriroboter for lengst på plass.

- De tre viktigste faktorene som skal til for å overleve på sikt er tilpasning, tilpasning og tilpasning. Det er viktig å følge med på hva som skjer og gripe mulighetene underveis, understreker konsernsjefen.

Tett dialog med Innovasjon Norge

Talgø-konsernet har hatt et godt samarbeid med næringslivet og offentlige bidragsytere, og Innovasjon Norge har fulgt familiebedriften i lang tid som støttespiller. De har fått støtte til planlegging og gjennomføring av industriprosjekt med tilføring av kompetanse, og ikke minst hjelp til risikovurdering og finansiering av både små og store prosjekt.

- En tett dialog med Innovasjon Norge lokalt i Møre og Romsdal har faktisk vært hverdagen for oss i Talgø, og den gjensidige tilliten vi har opplevd har hatt stor betydning for utviklingen, forteller Talgø og fortsetter:

- Vi har fått bistand som har vært helt avgjørende for å utvikle teknologien, og blant annet fått finansiering til et nytt høvelanlegg og nytt impregneringsanlegg for MøreRoyal.

Bærekraft fra begynnelse til gjenbruk

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men bedriften er forberedt på at det ligger store utfordringer foran dem - spesielt når det gjelder klima og FNs bærekraftsmål.

- Dette er sentrale krav vi må forholde oss til, og vi bruker allerede store ressurser på å utvikle produkter og produksjonsmetoder som er miljøvennlige og bærekraftige – både i produksjonsprosessen, gjennom produktets livsløp og frem til eventuell gjenvinning eller gjenbruk, forteller Talgø.

Han poengterer at den viktigste ressursen for å få til dette er de ansatte. Gjennom utdanning og opplæring, kreativitet og kunnskap skal de sikre gode og fremtidsrettede valg.Publisert :
Sist oppdatert :